JavaScript de Tarayıcı Nesneleri

Navigator nesnesin özellikleri :

AppName    : tarayıcın adını verir.
AppVersion : tarayıcının versiyonu verir

Örnek:

<html>

   <head>

    <script>

         document.write("versiyon :"+navigator.appVersion+"ad :"+navigator.appName);

    </script>

   </head>

  </html>

 

naraycnesleri1_thumb5

window nesnesi özellikleri:

Alert : mesaj vermek için kullanır.

Close : pencere kapatmak için

Confirm : kullanıcıdan onay almak için kullanır.

Open(url,isim,özellik) : verilen isimde sayfa acar ve verilen url deki web sayfasını yükler

Örnek:Pencere açma Örneği

<html>

   <head>

      <script>

          var pencere=window.open("","pencere","toolbar=1");

    </script>

  </head>

</html>

 

windows_thumb2

 Open Metodun özellikleri

Toolbar : tarayıcın araç çubuğun belirler

Menubar : tarayıcı menü çubuğunu belirler

Scrollbar : kaydırma çubuğu belirler

Resizable : açılan pencerenin boyutlandırmasına yarar

width : pencere genişlik

Height : yükseklik

Örnek:Navigator ve Pencere Açma Örneği

<html>
<head>
   <script>
    function pencere()
    {
      if(navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer"){
         window.open("ie.html","pencere","width=100,Height=100");
      }
      else if(navigator.appName=="Netscape"){
          window.open("fix.html","pencere","width=100,Height=100");
      }
    }
   </script>
</head>
<body onload="pencere()">
</body>
</html>

ÖRNEK:Pencere Açma ve Açlan Pencere de Çalışma Örneği

<html>
<head>
   <script>
    function msg(){
     alert("merhaba");
    }
    function onay(){
    var cevap=confirm("Pencere acmak istiyor musunuz ??");
    if(cevap==true){
      var pencere;   
      pencere= window.open("","Pencere","width=100,Height=100");
      pencere.document.write("<p><input type=submit value="Tiklasana" onclick="msg()"/></p>"
      pencere.document.write("merhaba");
    }
    else{
      alert("False");
    }
   }
   </script>
</head>
<body onload="onay()">
</body>
</html>

Örnek:Prompt Örneği

<html>
<head>
   <script>
    var deger=prompt("Deger Giriniz..");
    document.write(deger);
   </script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *