ASP.NET MVC Öğreniyorum – 5 (Log4net)

Uygulama yaşam döngüsü içerisinde çeşitli hatalar oluşmaktaıdr.  Meydana gelen hatalar, uygulama yaşam süreci içerisinde çeşitli problemler ve ciddi güvenlik açıklarına neden olmaktadır. Bu çalışmada ASP.Net MVC Öğreniyorum görsel serisinde geliştirilen BookStore uygulamasında hata yönetimi(Logger Layer) inceliyor olacağız.  Uygulama içerisinde hata yönetim sürecini gerçekleştirmek amacı ile log4net kütüphanesi kullanılıyor olacaktır.

Geliştirilmiş olan uygulamalar için çeşitli kütüphaneler ya da yapılar kullanılabilmektedir. Uygulama çalışması süresince log4net kütüphanesi kullanılmıştır. Uygulama çalışmasında Nhibernate ORM kütüphanesinin ve birden çok katman içerisinde kolay olarak, hata yönetimin sağlanmasını sağlama amacı ile kullanılmıştır.

Alternatif Video Adresi:

https://vimeo.com/60738281

Log4net kütüphanesi, hata yönetimin sağlanması amacı ile çeştili konfigurasyon ayarları yapılması gerekmektedir. ASP.Net MVC Öğreniyorum serisinin, uygulama çalışması da kullanılmış olan konfigurasyon bildirimleri bulunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *