Red Gate .Net Reflector ve ILSpy

Sistemi yenileme aşamasında sonra Reflector ’ün güncel sürümüne ihtiyaç duydum. Red Gate ‘in .Net Reflector satılması ile Reflector ‘ün yeni sürümün ücretli haline geldi. Bu durum karşısında, yeni çözümler üretmeye başladım. Uzun zaman önce incelediğim, Sharpdevelop projesi içerisinde, .Net Reflector alternatifi üretildiğini fark ettim.

Sharpdevelop ekip tarafından geliştirilmiş olan ILSpy projesi açık kaynak olarak olarak devam etmektedir. ILSpy projesi github(Proje adresini bağlantıda bulabilirsiniz.) üzerinde edinebileceğiniz. Edindiğiniz kodları proje içerisinde yer alan releasebuild dosyası ile derleyebilirsiniz.

image

Derlemiş olduğumuz uygulama ve gerekli kütüphaneler ILSpy\bin altında bulunmaktadır. ILSpy C#, Visual Basic ve IL programlama dinleri ile kodları incelememiz ve kayıt edebilmemizi sağlamaktadır. .Net Reflector sağladığı ve benim kullandığım gereksinimlerimin tüm  karşılamaktadır.

image

ILSpy, şuanda ücretli olarak dağıtılan .Net Reflector daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. ILSpy ile ilgili bilgileri bağlantıdaki dokümanlarından edinebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *