Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 8

Zaman sürekli ilerliyor. Geçmişte büyük prodüksiyonlar ile yapılacağı inanılan çalışmalar, kişisel cihazlar ile gerçekleştirilebilir hale geldi. Yaşanılan anları kayıt etme isteği, herkesi fotoğrafçısı ve rejisörü olabilme yollu açmıştır.

Yaşam hızlı değişiyor. Yaşanan değişimin en büyük mimarı ise teknoloji olarak görünmektedir. Teknoloji kullanıcılarına birçok olanak sağladığı gibi kendisi içerisinde farklı olanaksızlar da bulunmaktadır.

Şirketler, iş süreçlerini standartlar ile devamlılığını sağlayabilmek amacı ile çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır. Kullanılan teknolojiler, gerçekleştirilmesi istenen sürecin başarılı ve en az problem ile tamamlaması beklenmektedir. Beklenen sonuçların alınması, müşteri memnuniyetinin sağlanması için önemlidir.

İş süreçleri devamlı ve istenilen kalite de yürütülmesi, müşteri ve sağlayıcı(üretici) arasında olumlu ilişkilerin kurulabilmesi için önemli bir bağ olarak görülmektedir. Şirketler sundukları hizmet ya da ürünlerin, müşterilerine tanıtabilmek amacı ile reklam filmleri ve kataloglar kullanmaktadır. Kullanılan materyaller, teknoloji sistemlerin kullanılması ile oluşturularak, müşterilere ulaştırılmaktadır.

Günümüzde şirketler tanıtımlarını sağlayabilmek amacı ile birçok yöntem kullanmaktadır. Kullanılan yöntemlerin büyük kısmı, teknoloji sistemlerin kullanımın ön planda sistemlerdir. Örneğin; Atın ve mücevher satışı yapan şirketler, hazırladığı ürünleri Web sitesi üzerinden çeşitli fotoğraflar kullanarak tanıtımını yapmaktadır. Ayrıca her zaman müşterilerinin yanında olabilme olanağı, ürün destek ve satış sürecini için aktif süreçler gerçekleştirebilmektedir. Gerçekleşen süreçler ile şirket, genişleyen müşteri portföyüne sahip olmaktadır.

İş dünyasının hızlı manevrana cevap verebilmek, şirketlerin yaşamının devam ettirebilmesi için önemlidir. Genişleyen iş süreçleri ile yeni teknoloji inovasyonların önü açılmaktadır. İnovasyon hareketleri, geçmişte yapılan hatalarda ders alınarak oluşturulmaktadır. Günümüzün inovasyon çözümleri incelendiğinde en belirgin özellikleri sürdürülebilir, ekonomik, esnek ve güvenilir olarak sıralanmaktadır. Belirtilen özellikler Cloud Computing mimarisinin temel özellikleri arasında yer almaktadır.

Cloud Computing mimarisi çeşitli şirketler tarafından yorumlanmaktadır. Özellikle Microsoft, Windows Azure Platform ürünü ile kullanıcılarına ekonomik ve kolay yönetilebilir hizmetler sağlamaktadır.

Windows Azure Platform, esnek ve devamlılığı sağlanması istenen birçok iş çözümün yaşayabilmesi için çeşitli çözümleri sunmaktadır. Sunulan iş çözümleri, yeni birçok konsept kullanarak, iş süreçleri esnek olabilmesine olanak sağlamaktadır.

Şirketler gerçekleştirdiği iş süreçlerindeki problemler teknik olarak incelendiğin de problemlerin temelin de depolama sorunları olduğu görülmektedir. Sürecin güvenli ve en az problem ile sağlanabilmesi amacı ile Microsoft, Windows Azure Platform ile yeni depolama konseptti olan Windows Azure Storage altyapısını sunmuştur.

Windows Azure Storage, yüksek optimizasyonu değerine sahip ve güvenliği seviyeli yüksek depolama
altyapısıdır. Söz konusu altyapı, klasik uygulama geliştirme yaklaşımın ötesin de nesnel ve veri kayıp problemlerin en aza indirilmiş bir sistemdir. Windows Azure Storage altyapısı
, iş gereksinimlerine
cevap üretecek üç parça dan oluşmaktadır. Aşağıda Windows Azure Storage altyapısı parçaları şema ile gösterilmektedir.

Windows Azure Storage, kullanıcı iş gereksinimlerine göre TableQueue ve Blob isimli üç parçadan oluşmaktadır. Windows Azure Storage, Table ve Queue parçaları ile ilgili “Windows
Azure ile Cloud Computing Uygulamaları
” makale serisinin diğer bölümlerin de bilgi verilmiştir. Bu çalışma ile Windows Azure Blob Storage ile ilgili bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.

İş uygulamaları çoğunlukla kullanıcıların dan çeşitli Binary(fotoğraf ya da Word dosyası) içerikler alınmaktadır. Klasik uygulama geliştirme yaklaşımı incelendiğin de kullanıcıların dan alınan dosya içeriklerinin uygulama makinesi üzerine konumlandırılmaktadır. Kullanıcı dosyaların ve iş uygulaması ile aynı makine üzerine konumlandırılması, zaman içerisinde depolama çeşitli
problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

İş uygulamalarının, Windows Azure Blob Storage altyapısı kullanarak geliştirilmesi ile uygulama verilerin depolama yaklaşımı farklı bir konseptte taşınmaktadır. Uygulama verileri, Windows Azure Storage ile uygulama alanından bağımsız, esnek ve yüksek güvenlikli altyapıya taşımaktadır. Aşağıda Windows Azure Blob Storage ile ilgili iletişim şeması bulunmaktadır.

Windows Azure Blob Storage,  iş gereksinimlerine göre çeşitli olanaklar sunmaktadır. Yukarıda bulunan şema da görüldüğü gibi Windows Azure Storage, REST mimari ile iletişimini sağlayan, iki ayrı parçadan oluşmaktadır. Aşağıda Windows Azure Blob Storage altyapısı ile ilgili bazı özellikler ve açıklamaları bulunmaktadır.

Özellik

Açıklama

Snapshot

Depolanan verinin belirlenen tarihe kadar sadece okunabilir halde
dondurulması şeklinde hizmet verme durumudur.

Erişim Seviyesi

Depolanması istenen verinin özel(private), sadece genel(public) okuma
ya da genel(public) erişim ile tüm yetkiler sağlanabilmesi şeklinde erişim
yetkileri sınırlandırılabilmektedir.

Disaster Recovery

Geo-repolaction özelliği sayesinde depolanan veri bir den fazla
lokasyon üzerine kopyalanmaktadır. Gerçekleşen kopyalama ile herhangi noktada yaşanan sistem problemlerin de farklı bir nokta üzerinde veri erişim süreçleri devam ettirilebilmektedir. Sağlanan olanaklar ile Disaster Recovery sürecine destek verilebilmektedir.

Backup

Windows Azure Blob Storage içerisinde depolanan veriler, çeşitli Windows Azure hizmetleri ile yedekle olanakları sağlanabilmektedir.

Geo-Replication

Depolanan verinin farklı coğrafik nokta da kopyaların
oluşturulabilmektedir.

Erişim Protokolleri

Windows Azure Blob Storage,
üzerinde taşıdığı verileri Http ya da Https olarak erişilebilmesinin olanak
sağlayabilmektedir. Depolama sözümü 2616 RPC standart da bağlı olarak Http ya da Https üzerinde REST iletişimine de olanak sağlamaktadır.

Logging

Windows Azure Blob Storage üzerinde yapılan işlemlerin geçmiş dönük incelebilmesi amacı ile yapılan veri hareketleri depolanabilmektedir.

En Fazla Depolama Miktarı

Windows Azure Blob StorageBlock Blob olarak en fazla 200GB
ve Page Blob olarak ise, 1TB veri depolayabilmektedir.

Geliştirilen iş uygulamaları, gerçekleştireceği iş sürecine bağlı olarak, depolama planlamaları yapılmaktadır. Yapılan depolama planları, iş verisinin okuma / yazma yoğunlukları ya da veri boyutları ile ilgili şekillenmektedir. Windows Azure Blob Storage konsepti ile iş gereksinimlerine göre Page Blob ve Block Blob isimli iki farklı nesne ile hizmet vermektedir.
Aşağıda söz konusu nesneler ile ilgili temel bilgi karşılaştırmaları bulunmaktadır.

Özellik

Block Blob

Page Blob

En fazla Veri Depolama

4MB

512Byte

En Az Veri Depolama

200GB

1TB

Snapshot

Destekliyor

Destekliyor

Erişim Seviyesi

Private,Public blob, Public container

Private,Public blob, Public container

Erişim Protokolleri

Http/Https/Rest

Http/Https/Rest

Logging

Destekliyor

Destekliyor

Yapılan anlatımın anlaşılması amacı ile “WindowsAzure.FunnyApp” isimli uygulama örneği hazırlanmıştır. Hazırlanan uygulama örneği ile iş senaryoları incelenerek, Windows Azure
Platform
hakkında farklı deneyimler paylaşılmıştır.

Uygulama örneğin de Windows Azure Storage ile ilişkili nesnelerin kullanımı kolaylaştırıcı anahtar değişkenler tanımlanmıştır. Tanımlanan değişkenler Windows Azure Storage içerisinde kullanılan nesnelerin yönetimini kolaylaştırması amaçlanmıştır.

public class Utils

{

    public const string ConfigurationString = “DataConnectionString”;

    public const string CloudQueueKey = “imagequeue”;

    public const string CloudBlobKey = “imageblob”;

}

Uygulama Senaryosu – |

Kullanıcı tarafından yayınlanması istenen fotoğraf ile ilgili bilgileri girilerek, içeriğin uygulamaya yükleme süreci gerçekleşmektedir. Yükleme süreci kullanıcı tarafından fotoğrafın yüklenmesi
ile Windows Azure Table Storage üzerine ilgili bilgilere yazılarak ve fotoğraf içeriğinin Windows Azure Blob Storage üzerine yüklenmesi ile tamamlanmaktadır. Gerçekleşen süreçler ile ilgili kaynak kodlar ve yorumları aşağıda bulunmaktadır.

Uygulama Senaryosu – ||

Uygulama örneği olan “WindowsAzure.FunnyApp” çalışması, kullanıcısından aldığı fotoğraf içerikleri yeninde boyutlandırarak, yayınlamaktadır. Yapılan boyutlandırma işlem yoğunluğun dengelemek ve kullanıcı işlem sürecinin gerçekleştirebilmesi amacı ile Worker Role tasarlanmıştır. Tasarlanan Worker Role, Windows Azure Blob Storage üzerinde boyutlandırılması amaçlanan dosya okunarak, boyutlandırma işlemlerine tabi tutulmaktadır. Yapılan işlemler sonucunda içerik URL adresi oluşmaktadır. Gerçekleşen süreçler ile ilgili kaynak kodlar ve yorumları aşağıda bulunmaktadır.

Windows Azure Blob Storage altyapısı, kullanımı ile ilgili iş süreçleri incelenmiştir. Windows Azure Blob Storage altyapısı Page Blob ve Block Blob depolama konsepti ile hızlı şekillenmesi beklenen, iş süreçlerine cevap üretmektedir.  Depolama konseptleri, iş uygulamalarının, iş verisi üzerinde en performanslı şekilde çalışabilmesini olanak sağlamaktadır. Belirtilen konseptlerin tercihi ve uygulama şekilleri ile ilgili örnek senaryolar aşağıda bulunmaktadır.

Windows Azure Blob Storage, Page Blob

İş uygulamaları, içerisinde bulunduğu sürece bağlı olarak, yoğun veri okuma süreçlerin de bulunmaktadır. Örneğin; Yoğun video yayının yapan iş uygulamaları, istemcilerini besleyebilmek için talep edilen video içerikleri yoğun okuma işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Söz konusun süreç de yoğun okumalara en iyi performans yakalayabilmesi amacı ile Windows Azure Page Blob konseptinin tercih edilmesi daha sağlıklı sistem altyapısı oluşturmanıza olanak sağlayacaktır.

Windows Azure Blob Storage, Block Blob

İş gereksinimleri zaman içerisinde paralel olarak, yoğun dosya yükleme işlemleri gerektirebilmektedir. Örneğin; E-ticaret sistemleri ürün içeriklerini güncellemek amacı ile günlük içerik düzenleme süreçleri gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen işlemler ile birçok ürün fotoğraf içerikleri yüklenmektedir.  İzlenen sürecin en performanslı olarak gerçekleştirmek amacı ile Windows Azure Block Blob konseptinin tercih edilmesi başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

Not: Yapılan anlatımlarda “WindowsAzure.FunnyApp” uygulama örneği kullanılmıştır. Uygulama ile ilgili kaynak kodları aşağıdaki bağlantıyı kullanarak edinebilirsiniz.

Github / https://github.com/ibrahimatay/WindowsAzure.FunnyApp

İş uygulamaların başarılı ve performanslı olarak çalışabilmesi için geliştiricilerin, iş tecrübelerine göre çeşitli yaklaşımlar uygulanmaktadır. Günümüzde depolama ve verinin kullanımı konusunda yeni konseptler oluşturulmaktadır. Microsoft Windows Azure Platform ile de sürece yeni bir bakış açsı oluşturulmuştur.

Understanding Block Blobs and Page Blobs

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee691964.aspx

RPC 2616

http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *