Category Archives: NoSql

NoSQL Nedir ? MongoDB ile .NET Kardeşliği Semineri Notları

Geçtiğimiz tarihler de NoSQL Nedir ? MongoDB ile .NET Kardeşliği” konulu internet seminerini sunmuştum. Bu yazı ile de seminerde kullanmış olduğum içerikleri paylaşmak istemekteyim.

İnternet seminerinde Document storage NoSQL veritabanı olan MongoDB ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Seminerde özellikle MongoDB gibi bir NoSQL veritabanına .Net ile ve .Net ortamında ORM alt yapısı ile MongoDB veritabanına nasıl bağlantı kurabileceğimizi konusunda örnek uygulamalar incelemeye çalıştık. İnternet seminerinde bahsetmiş olduğum MongoDB, .Net ile kullanabileceğimiz sürücüsü ve ORM alt yapısı ile ilgili bağlantıları aşağıda bulabilirsiniz.

MongoDB 2.0.4 / http://www.mongodb.org/downloads

MongoDB .Net Driver / https://github.com/mongodb/mongo-csharp-driver/downloads

MongoDB ORM (NoRM) / https://github.com/atheken/NoRM

NoSQL ve benzeri Cloud Computing konuları içerisinde bulunduğumuz zaman içerisinde önemli ve irdelenmesi gereken yazılım mühendislik konuları arasında yer almaktadır.