Category Archives: Podcast

Mustafa ACUNGIL ile DBA Kimdir?

İnsanoğlu, asırlar boyunca düşüncelerini kalıcı kılmak ya da hatırlanabilmek için uğraşmıştır.
Kalıcı olmak ya da hatırlanmak için papirüsler, resimler ya da taş tabletler kullanmıştır. Kullanılan araçlar, zaman içerisinde zarar görmüş ya da yok olmuştur.

Teknoloji gelişmekte. Günümüzde telefonlarımızda oluşturmuş olduğumuz, kısa mesajların dahi yok olmadığı bilmekteyiz. İnsanoğlu taş, deri ya da kumaş parçaları gibi araçlar ile başladığı yola veritabanı sistemlerini kullanarak devam etmektedir.

Veritabanı sistemleri ve özellikle Microsoft SQL Server günümüzde birçok hayati verinin depolandığı sistemlerdir. Veritabanı sistemleri, barındırdığı veri miktarının artması ve süreçlerin yönetiminin uzmanlık gerektirmesi, yeni bir meslek dalının oluşmasına neden olmuştur.

Veritabanı yöneticiliği(DBADatabase Administrator) ile ilgili olarak Mustafa ACUNGIL ile söyleşi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Söyleşide veritabanı yöneticisinin kim olduğu,
bilmesi gereken ve nasıl bir yol haritası çizmesi gerektiği konusunda bilgiler verilmiştir.

Katkılarından dolayı, Mustafa ACUNGIL teşekkür ederiz.

Mustafa ACUNGIL ile ilgili olarak;
http://tr.linkedin.com/pub/mustafa-acungil/b/562/621/
https://twitter.com/acungil

Mustafa Acungil ‘in Blog
http://mustafaacungil.wordpress.com/

Önerilen bağlantılar;

SQL Server ve MS İş Zekası
http://acungilsqlbi.wordpress.com/

SQL Server Öncüleri
http://www.sqlserveronculeri.com/

Kadir ÇAMOGLU ile Bilişim Sektöründe Eğitim ve Kitaplar Söyleşisi

Zaman sürekli değişiyor. Geçmişte sokaklarda oynadığımız, koştuğumuz günler geride kaldı. 80‘li yılların sonunda evlere giren bilgisayarlar, önce oyun ardından hobi amaçlı olma yolunda ilerledi. Günümüzde çocuklar, sanal ortamlarda oynanan ve sadece mesajlaşma penceresinden konuşulan oyunlar oynamakta. 

Günümüzde sektör haline gelen bilişim sektörü, hobi olmakta çıkarak, profesyonellerin yetiştirme yolunda ilerlemektedir. Gelişen sektör; kitaplar, liseler ve üniversiteler ile yeni birçok meslek dallarını oluşturdu.

Bilişim sektöründe önemli bir konu ise, teknik eleman yetiştirme sürecidir. Günümüzde lise ve üniversiteler ile birçok kişi eğitim ve sonucunda diploma almakta. Alınan diplomalar sadece çevrelenip, duvarda kalması sektör için problem haline gelmektedir. 

Nedir?tv olarak, bilişim sektöründe eğitim ve kitaplar ilgili olarak Kadir ÇAMOĞLU ile söyleşi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Söyleşide teknik eleman yetiştirme süreçlerinde meydana gelen problemler ile ilgili olarak bilgiler verilmiştir.

Katkılarından dolayı, Kadir ÇAMOĞLU teşekkür ederiz.

Kadi ÇAMOGLU ile ilgili
http://tr.linkedin.com/pub/kadir-camoglu/b/590/492/

Tek Kisilik Yazilimevli
http://www.chip.com.tr/blog/kadircamoglu/

Kadir ÇAMOGLU’nun Blog
http://kadir-camoglu.blogspot.com/

Kodlama Standartlari
http://www.ibrahimatay.com/docs/tiks/TiKS-VB-v1-0.pdf
http://www.ibrahimatay.com/docs/tiks/TiKS-CS-v1-0.pdf

Tuncer KARAARSLAN ile Spatial Data Söyleşisi

Sosyal hayatımızda gezdiğimiz yerleri foursquare ya da diğer konum bazlı sosyal ağlar ile
paylaşmaktayız. Konum paylaşımlarını yakın çevremizde bulunan arkadaşlarımızı ile iletişime geçmek ya da yeni kişiler ile tanışmayı amaçlamaktayız.

Konum bazlı sosyal ağlar basit görünse de gelişmiş harita sistemleri ve veriler ile çalışılmaktadır. Konu teknik olarak incelendiğinde Spatial Data ve gelişmiş vektörel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Günümüz az sayıda kaynağın bulunduğu Spatial Data ve haritacılık konuları ile ilgili çok az teknik eleman bulunmaktadır. Özellikle internet girişimlerinin artış gösterdiği günümüz de incelenmesi ve iş fırsatlarını oluşturulması gereken konulardan biri olduğunu düşünmekteyim.

Spatial Data ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren Tuncer KARAARSLAN ile söyleşi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Söyleşide Spatial Data, vektörel sistemler, .Net ilişkisi ve veritabanları ile ilgili olarak bilgiler verilmiştir.

Katkılarından dolayı, Tuncer KARAARSLAN teşekkür ederiz.

Önerilen Bağlantılar

PostgreSQL 
http://www.postgresql.org/

PostGIS
http://postgis.refractions.net/

Working with Spatial Data (Database Engine)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb933876(v=sql.105).aspx

Neo4j
http://www.neo4j.org/

Open Street Map
http://www.openstreetmap.org/

Open Street Map JOSM
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM

 

Barış BAL(Scrum Turkey) ile Scrum Söyleşisi

İş uygulamaların gerçekleştirilmesi için çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir. Projelerin en iyi başarı ile gerçekleştirilebilmesi için çeşitli pratikler uygulanmaktadır. Yazılım sektöründe genel olarak, Scrum, XP yada Kanban pratikleri uygulanmaktadır.

Genel olarak projeler de uygulanan pratiklerin seçiminde şirket kültürü önemli bir parametredir. Türkiye de ise genel olarak Scrum’ın uygulamaya çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmada Scrum Turkey‘in kurucularından olan Barış BAL ile Scrum Framework ile ilgili söyleşi yapılmıştır.

Katkılarından dolayı Barış BAL teşekkür ederiz.

Barış BAL ile ilgili olarak;
https://twitter.com/BrsBal
http://www.linkedin.com/in/barisbal

Önerilen Sayfa
http://www.scrumturkey.com/

Scrum Guides / Oyunun Kuralları
http://www.scrum.org/Scrum-Guides

Önerin Kitaplar
Agile Retrospectives: Making Good Teams Great Esther Derby, Diana Larsen, Ken Schwaber ISBN #0977616649
Agile Software Development: The Cooperative Game – 2nd Edition Alistair Cockburn ISBN #0321482751
The Software Project Manager’s Bridge to Agility Michele Sliger, Stacia Broderick ISBN #0321502752
Coaching Agile Teams Lyssa Adkins ISBN #0321637704
Agile Project Management: Creating Innovative Products – 2nd Edition Jim Highsmith ISBN #0321658396
Becoming Agile: …in an imperfect world Greg Smith, Ahmed Sidky ISBN #1933988258
Agile Estimating and Planning Mike Cohn ISBN #0131479415
The Art of Agile Development James Shore ISBN #0596527675
User Stories Applied: For Agile Software Development Mike Cohn ISBN #0321205685
Agile Project Management with Scrum Ken Schwaber ISBN #073561993X
Lean-Agile Software Development: Achieving Enterprise Agility Alan Shalloway, Guy Beaver, James R. Trott ISBN #0321532899