Category Archives: Tools

Red Gate .Net Reflector ve ILSpy

Sistemi yenileme aşamasında sonra Reflector ’ün güncel sürümüne ihtiyaç duydum. Red Gate ‘in .Net Reflector satılması ile Reflector ‘ün yeni sürümün ücretli haline geldi. Bu durum karşısında, yeni çözümler üretmeye başladım. Uzun zaman önce incelediğim, Sharpdevelop projesi içerisinde, .Net Reflector alternatifi üretildiğini fark ettim.

Sharpdevelop ekip tarafından geliştirilmiş olan ILSpy projesi açık kaynak olarak olarak devam etmektedir. ILSpy projesi github(Proje adresini bağlantıda bulabilirsiniz.) üzerinde edinebileceğiniz. Edindiğiniz kodları proje içerisinde yer alan releasebuild dosyası ile derleyebilirsiniz.

image

Derlemiş olduğumuz uygulama ve gerekli kütüphaneler ILSpy\bin altında bulunmaktadır. ILSpy C#, Visual Basic ve IL programlama dinleri ile kodları incelememiz ve kayıt edebilmemizi sağlamaktadır. .Net Reflector sağladığı ve benim kullandığım gereksinimlerimin tüm  karşılamaktadır.

image

ILSpy, şuanda ücretli olarak dağıtılan .Net Reflector daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. ILSpy ile ilgili bilgileri bağlantıdaki dokümanlarından edinebilirsiniz.

Visual Studio 2010 ve SafeMode

Visual Studio 2010 ile WPF tabanlı geliştirme ortamı ve gelişmiş eklenti yönetimine sahip olduk. Visual Studio 2010 IDE eklediğimiz eklentilerin zaman içerisinde hatalar oluşabilir. Oluşan hatalar Visual Studio çalışması sırasında hata oluşmasına hatta başlamasına sırasında problemler oluşturabilir. Bu gibi durumlar için Visual Studio çeşitli parametreler ile kontrol edebiliyoruz.

Not: Visual Studio 2010 başlatma aşamasında kullandığımız parametreler ve açıklamaları için bağlantıdaki kaynağı inceleyebilirsiniz.

image

Bu yazımda da geçenlerde yaşadığım bir problemi çözümünü sizler ile paylaşmak istemekteyim. Söz konusu problem Visual Studio kurduğum bir eklentinin Visual Studio ‘un başlaması engelledi ve çeşitli hatalar oluşturmaktaydı. İşte bu gibi durumlar için Visual Studio bazı parametreler ile Safe Mode da başlatabiliyoruz.

Windows x86

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\

Windows x64

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\

Visual Studio 2010 kurulum yapmış olduğunuz dizine eriştik ve Windows Terminalin açalım. Visual Studio 2010 yani dizindeki hali ile devenv.exe dosyasına gelelim.

image

Windows Terminali üzerinde devenv /safemode şekliden yapmış olduğumuz çağrısı ile Visual Studio 2010 Safe Mode da başlatılmaktadır.

image