Category Archives: Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları Kitabı

Öğrenmenin en iyi yolu örnek incelemek ya da kitap okumadan geçmektedir. Uzmanlaşmanın en iyi yolu ise, kendi örnekleri yaparak, alışkanlar oluşturmadan geçmektedir. Uzmanlaşmanın ileri noktası ise, düşünce uygulamalarını çeşitli şekiller ile paylaşmaktan geçmektedir.

2008 yılında Microsoft’un geliştiriciler için hazırladığı konferans (PDC 2008) ile günümüz teknoloji altyapısını üzerinde büyük etki bırakmıştır. 2008 yılında başlayan macera benim için ASP.Net MVC ve Windows Azure Platform ile devam etmektedir.

Geçtiğimiz 6 aylık süre içerisinde “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları” isimli 10 makale, sunum ve video dan oluşan, Windows Azure Platform konu olan yayın serisi sunmuş bulunmaktayım. Yayın serisinin tamamlanması ile 80 sayfalık e-kitap hazırlamış oldu. Bu yazılı ile de hazırladığım e-kitabı sizler ile paylaşmaktayım.

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 9 (Video)

İnsan hayattı tercihler ile şekilleniyor. İş ve sosyal hayattın merkezinde olan insan, süreçlerini yönetebilmek için teknolojiye başvurmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen her süreç birbirinden bağımsız ve farklı iş yükleri altında gerçekleşmektedir.

Günümüzde gerçekleştirilen çoğu iş süreci zamandan bağımsız iş yoğunluğu ile bulunmaktadır. İş sürecinde kullanılan uygulamalar ise süreç ile ilgili başarılı ve performanslı sonuç vermesi beklenmektedir. İş süreçlerinde süreç ile ilgili başarılı sonuç alınabilmesi sadece başarılı şekilden geliştirilen uygulaması ile sağlanamamaktadır.

İş uygulamalarının yaşam sürecinin geliştirilmesi ile başlayarak, yaşamını sürdüreceği altyapıya taşınması ile devam etmektedir.  İş uygulamalarının farklı iş yüklerinde çalışabilmesi için esnek uygulama altyapılarına ihtiyaç duymaktadır.  Günümüz şartlarında iş uygulamaların esnek
uygulama altyapılarına sahip olabilmesi amacı ile Cloud Computing altyapısı oluşturulmuştur.

Cloud Computing altyapısı birçok şirket tarafında yorumlanarak, çeşitli uygulamalar hazırlanmamıştır. Özellikle Microsoft, Windows Azure Platform uygulaması ile yüksek kullanıcı deneyimi sahip ve esnek uygulama altyapısı oluşturulmaktadır.

Gerçekleştirilen anlatımın örneklendirilebilmesi amacı ile “WindowsAzure.FunnyApp” uygulaması geliştirilmiştir. Söz konusu uygulama ile ilgili olarak, aşağıdaki bağlantıyı
kullanarak, uygulama kaynak kodlarını edinebilirsiniz.

Github / https://github.com/ibrahimatay/WindowsAzure.FunnyApp

Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaların yayın serisi olan “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 9” ile Windows Azure Platform içerisinde Windows Azure Cloud Services uygulama altyapısı kullanarak esnek uygulama altyapısının yayınlama süreci ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 8 (Video)

İhtiyaçlar her gün değişiyor. 2000li yılların başında 1.44mb disketler ile dosya taşıdığımız günler den 64GB USB belleklere kadar uzanan hızlı teknoloji serüveni yaşadık. Günümüzde cebimizde çok küçük bir nesne ile dünyaları taşı hale geldik. İnsanoğlun ise her zaman olduğu gibi daha fazlasını istemeye devam ediyor.

Günümüzde iş ve özel hayatlarımızda kişisel ya da iş verileri sürekli artmaya devam ediyor. İş alanların ve sosyal ortamlara oluşturduğumuz veriler, Big Data düşüncesini oluşturmaktadır. Artan veri miktarlarına ekonomik, güvenli ve yüksek optimizasyon değerleri ile depolama yapabilmek amacı ile Cloud Computing altyapısı altında birçok teknoloji ve konseptler oluşturulmuştur.

Cloud Computing, birçok şirket tarafında yorumlanarak, farklı altyapıların kurulumları
gerçekleştirdiği gibi Microsoft, Windows Azure Platform ürünü ile de yeni teknoloji ve iş konseptlerin sunulmuştur.  Microsoft, Windows Azure Platform ile uygulama ve altyapı hizmetlerinin yanında veri depolama ve işleme konusunda birçok çözüm sunmaktadır. Windows Azure Platform ile sunulan depolama çözümlerinde başında ise, Windows Azure Storage gelmektedir.

Gerçekleştirilen anlatımın örneklendirilebilmesi amacı ile “WindowsAzure.FunnyApp” uygulaması geliştirilmiştir. Söz konusu uygulama ile ilgili olarak, aşağıdaki bağlantıyı
kullanarak, uygulama kaynak kodlarını edinebilirsiniz.

Github / https://github.com/ibrahimatay/WindowsAzure.FunnyApp

Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları yayın serisinin “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 8” bölümünde Windows Azure Storage ‘un parçalarından biri olan Blob Storage hakkında bilgiler verilmiştir.

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 9

Zaman hızlı ilerliyor. İş ihtiyaçları sürekli değişiyor. Bugün kullanılan iş uygulamaları yarın yeniden planlanması gerekiyor. İçerisinde bulunduğumuz dönem de ise iş uygulamalarının her zamankin den daha fazla esnek olması gerekmektedir.

Şirketler büyümeye ve farklı müşteri portföylerine ulaşmaya devam ediyor. Geçmişten sadece Türkiye pazarında çalışan şirketler, günümüzde Avrupa, Amerika ya da Afrika gibi bölgeler de çalışır hale geldi. Büyüyen şirketler, müşterileri ile sağlıklı iletişimi kurabilmesi için teknolojik altyapılarını, iş gereksinimlerine göre şekillendirmeleri gerekmektedir.

Sektörle olarak fark etmeksizin, iş coğrafyaları artıyor. Artan iş coğrafyaları, şirketlerin yeni müşterilerine ulaşabilmesi için yeni altyapı yatırımların yapmasını gerekmektedir. Yapılan altyapı yatırımların başında ise, Web tabanlı uygulamaları gelmektedir.

Günümüzde şirketlerin müşterilerin her alanda ulaşma ve destek olma istediği, beraberinde altyapı sistemlerinin esnek, ekonomik ve sürdürülebilir ihtiyaçlarını doğurmuştur. Meydana gelen gereksinimler, teknoloji bilgi ve tecrübeler sonucunda Cloud Computing altyapısının oluşmasına neden olmuştur. Cloud Computing altyapısı çeşitli şirketler tarafında yorumlandığı gibi Microsoft tarafından da Windows Azure Platform ürünü ile kullanıcılarına birçok olanaklar sunmaktadır. Microsoft, Windows Azure Platform ürünü ile kolay yönetebilir,  güvenilir SLA(Service Level Agreement) belgeli ve beraberinde farklı uygulama ve iş konseptleri sunmaktadır.

Günümüzde iş ihtiyaçlarına göre hızlı şekillenebilen şirketler değer kazanmaktadır.

Microsoft, Windows Azure Platform altyapısı ile şirketleri sahip oldukları uygulamaları esnek
ve şuanda Avrupa, Amerika, Asya ya da gelecek de açılacak diğer veri merkezleri ile bölgeler den bağımsız olarak çalışabilmesine olanak sağlamaktadır. Windows Azure Platform altyapısının
incelenmesi ve Windows Azure Cloud Services konseptinin anlaşılması amacı ile “WindowsAzure.FunnyApp” uygulama çalışması geliştirilmiştir. Anlatımın devamında “WindowsAzure.FunnyApp” uygulamasının Windows Azure Platform içerisinde yayınlama süreci hakkında bilgiler verilecektir.

Windows Azure Cloud Service konsepti, esnek(genişleyebilen), güvenli ve Agility uygulama geliştirme süreçlerin de uygulanabilir uygulama konseptidir. Windows Azure Cloud Services konsepti ile hazırlanmış uygulamalar, Windows Azure Platform ’na paketlenerek, yayınlanmaktadır.

Cloud Computing uygulamalarının esnek çalışabilme yani genişleyebile süreçleri ile ilgili “Windows
Azure
ile Cloud Computing Uygulamaları – 2
” makalesini incelemenizi tavsiye ederim.

Windows Azure Platform içerisinde yayınlanması istenen Windows Azure Cloud Service uygulamaları, platform içerisinde Production ve Staging olarak iki ayrı deployment tekniği kullanarak yayınlanabilmektedir. Söz konusu deployment teknikleri ile ilgili aşağıda bilgi verilmiştir.

Staging

İş uygulamaları geliştirme yaklaşımına bağlı olarak, manuel test yapılması gerektirdiği durumlar ile karşılaşılabilmektedir. Söz konusu durumda uygulamalar test ortamında deploy edilerek, amaçlanan testler de istenilen sonuçların alınması ile ürün ortamına taşınmaktadır.

Windows Azure Cloud Service deployment sürecinde uygulama ilk olarak Staging olarak deploy ile manuel testlerin yapılması ve uygulama kararlığının anlaşılması ile sadece “Swap” butonu kullanarak, ürün ortamına taşınabilmektedir.

Production

İş uygulamaları içerisinde bulunduğu durumlara göre direk son kullanıcın karşısına çıkarılması gerekmektedir.  Yapıla çalışma ile kullanıcı direk olarak, son kullanıcın karşısına çıkarılmaktadır.

Windows Azure Cloud Service konsepti ile geliştirilen iş uygulamalarını direk olarak, son
kullanıcın karşısına çıkarabilecek şekilde yayınlanması istendiğin de uygulama Production
deployment tekniği kullanarak yayınlanabilmektedir.

Agility uygulama geliştirme yaklaşımları kullanarak geliştirilen yazılım projeleri, Spint denilen zaman periyotları kullanarak geliştirmektedir. Geliştirme sürecinde her Spint sonunda UAT süreci gerçekleştirilerek, uygulama kararlılığı test edilmektedir. Yapılan test sonuçlarına bağlı olarak uygulama ürün ortamına taşınmaktadır. Windows Azure Cloud Service konsepti ile geliştirilen uygulamalar, Spint sonunda “Staging” deployment yapılarak, kullanıcı kabul testleri yapılabilir. Yapılan testler sonucun da karalı sürüm elde edilmesi ile “Swap” butonu kullanarak, uygulama kolayca ürün ortamına taşınabilmektedir.

Windows Azure Cloud Services konsepti ile hazırlanan uygulamalar, çeşitli yayınlama türleri
kullanarak yayınlanabilmektedir. Söz konusu yayınlama türleri aşağıda belirtilmiştir.

  • Windows Azure Platform Yönetim Portal Deployment alanlarını kullanarak
  • Kaynak kontrol sistemleri kullanarak(TFS, TFS Services, Git, ve Local Git)
  • Powershell Script kullanarak
  • Visual Studio 20[08,10,12,13] kullanarak

Yapılan anlatım sürecinin devamında “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları” yayın serisi için hazırlanan “WindowsAzure.FunnyApp” uygulaması, Visual Studio 2012 kullanarak Deployment ve yayınlama süreci inceleniyor olacaktır. Gerçekleştirilecek adımlar
aşağıda bulunmaktadır.

  1.       Uygulama ile ilgili Windows Azure Storage hesabının(örneği “FunnAppStorage”) oluşturulması
  2.       Uygulama ile ilgili Windows Azure Cloud Service hesabının(Örneğin “FunnyApp”) oluşturulması
  3.       Uygulama konfigürasyonun sağlanması
  4.       Visual Studio 2012 yardımı ile uygulama Windows Azure adımların başlatılması
  5.       Deployment yapılan uygulamanın “Swap” butonu kullanarak, ürün ortamına alınması

Uygulama deployment ve yayınlama süreci ile ilgili anlatımlar da kullanılacak olan “WindowsAzure.FunnyApp” uygulaması ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 5” makalesini incelemenizi tavsiye ederim.

1 – Uygulama ile ilgili Windows Azure Storage hesabının oluşturulması

Windows Azure Storage, Windows Azure Platform içerisinde uygulamaların depolama gereksinimleri sağlanabilmesi amacı ile oluşturulan modern depolama konseptidir.  Windows Azure Platform içerisinde Windows Azure Storage hesabı oluşturulabilmek için aşağıda bulunan resimdeki adımlar
gerçekleştirebilirsiniz.

Windows Azure Storage konsepti ile ilgili detaylı teknik bilgi için “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamalar – 7” ve “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamalar – 8” makalelerinin incelemenizi tavsiye ederim.

2 – Uygulama ile ilgili Windows Azure Cloud Service hesabının oluşturulması

Windows Azure Cloud ServicesWindows Azure Platform içerisinde uygulamaların esnek, performanslı ve yüksek güvenlik düzeylerinde çalışabilmesine olanak sağlayan modern uygulama yayınlama konseptidir. Windows Azure Platform içerisinde Windows Azure
Cloud Service
hesabı oluşturulabilmek için aşağıda bulunan resimdeki adımları izleyebilirsiniz.

Windows Azure Cloud Services konsepti ile ilgili teknik bilgi için “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamalar – 5” ve “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamalar – 6” makalelerinin incelemenizi tavsiye ederim.

3 – Uygulama konfigürasyonun sağlanması

Windows Azure Platform içerisinde Windows Azure Cloud Service olarak geliştirilen uygulamanın bağımlı olduğu Windows Azure Platform hizmetleri ile ilgili iletişimini sağlayabilmesi amacı bazı bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Uygulama örneği olan, “WindowsAzure.FunnyApp” ‘ın Windows Azure Storage ile ilgili hesap bilgileri aktarılabilmesi amacı ile aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Uygulama çalışması olan “WindowsAzure.FunnApp” projesi içerisinde bulunan “WindowsAzure.FunnyApp” proje şablonu içerisinde bulunan “Roles” bölüne gelinmesi gerekmektedir. “Roles” bölümünde bulunan “WindowsAzure.FunnyApp.Web” role seçilerek, konfigürasyon alanı açılmaktadır. Windows Azure Cloud Service, Role konfigürasyon alanına ulaşabilmek için aşağıdaki adımları izlenmesi gerekmektedir.

Uygulama çalışmasının kullanmış olduğu Windows Azure hizmetleri ile bağlantısının sağlanabilmesi amacı ile sahip olduğunuz Windows Azure hesap bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Hesap bilgisinin uygulama içerisine aktarılabilmesi için resimdeki adımları izleyebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen adımlar ile sahip olunan Windows Azure hesap bilgilerin, seçilmesi ve devamında içeriye aktarılması gerekmektedir. Gerçekleştirilen işlem adımlarında sahip olunan Windows Azure hesabı ile ilişkili “Publish Setting”  dosyası kullanılmaktadır. Eğer böyle bir dosyanız yok ise,  “Download Publish Settings” bağlantısını kullanarak edinebilirsiniz.

4 –  Visual Studio yardımı ile uygulama Windows Azure adımların başlatılması

Hazırlanan “WindowsAzure.FunnyApp” uygulaması, Windows Azure Cloud Service uygulaması olarak yayınlanma süreci ile ilgili aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Uygulama yayınlama süreci ile ilişki Windows Azure hesabı ilişkilendirme işlemleri ile ilgili aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Uygulama yayınlaması istenen Windows Azure hesabı ile ilgili uygulama ortamlarının
ilişkilendirilmesi ile ilgili aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Windows Azure hesap ilişkilendirilmesi ve uygulama konfigürasyonun yapılması ile uygulama Windows Azure Platform içerisinde yayınlanabilir hale ulaşmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, uygulama yayınlama işlemleri başlatılabilmektedir.

Uygulamanın Windows Azure Platform yayınlama işlemi ile ilgili gerçekleşen süreci “Windows
Azure Tools for Microsoft Visual Studio
” ile birlikte gelen, “Windows Azure Activity Log” panel kullanarak izleyebilirsiniz.

Uygulama “Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio” kullanarak, “Staging” olarak yayınlanmıştır. Yayınlanan uygulamanın, son kullanıcı ortamında farklı ve benzersiz bir site
adres üzerinde yayın yapmaktadır.

5 – Deployment “Staging” yapılan uygulama, “Swap” butonu kullanarak, Production ortamına alınması

Windows Azure Platform içerisinde ”Staging” olarak yayınlanan “WindowsAzure.FunnyApp
uygulaması,  amaçlanan testlerin gerçekleştirilmesi ile “Swap” butonu kullanarak, ürün ortamına taşınabilmektedir.

Belirtilen işlemlerin yapılması sonucunda uygulama son kullanıcın karşısına çıkabilecek, kullanıcı dostu adresi olan bir Windows Azure Cloud Service uygulamayı yayınlanmış bulunmaktadır.

Yapılan işlemler sonucunda makale serisi uygulama örneği uygulaması olan “WindowsAzure.FunnyApp”, Windows Azure Platform üzerinde Windows Azure Cloud Services konsepti ile yayınlanmış bulunmaktadır.

Not: Yapılan anlatımın örneklenmesi amacı ile “WindowsAzure.FunnyApp” uygulaması
hazırlanmıştır. Aşağıdaki bağlantı kullanarak, uygulama kaynak kodlarına erişebilirsiniz.

Github / https://github.com/ibrahimatay/WindowsAzure.FunnyApp

İş coğrafyaları ve gereksinimleri her gün farklılaşıyor. Süreçlere uyum sağlamak her zamanınkinden zor ve maliyetli olmaktadır. Günümüz şartlarında şirketlerin ekonomik, kaliteli ve sürdürülebilir altyapılar sahip olmasının en kolay yolu Cloud Computing den geçmektedir. Bu yazılı ile Cloud Computing altyapısı olan Windows Azure Platform üzerine Windows Azure
Cloud Services
konsepti ile geliştirilmiş “WindowsAzure.FunnyApp” uygulaması adım adım yayınlama süreçlerini incelemiş olduk.

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 8

Zaman sürekli ilerliyor. Geçmişte büyük prodüksiyonlar ile yapılacağı inanılan çalışmalar, kişisel cihazlar ile gerçekleştirilebilir hale geldi. Yaşanılan anları kayıt etme isteği, herkesi fotoğrafçısı ve rejisörü olabilme yollu açmıştır.

Yaşam hızlı değişiyor. Yaşanan değişimin en büyük mimarı ise teknoloji olarak görünmektedir. Teknoloji kullanıcılarına birçok olanak sağladığı gibi kendisi içerisinde farklı olanaksızlar da bulunmaktadır.

Şirketler, iş süreçlerini standartlar ile devamlılığını sağlayabilmek amacı ile çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır. Kullanılan teknolojiler, gerçekleştirilmesi istenen sürecin başarılı ve en az problem ile tamamlaması beklenmektedir. Beklenen sonuçların alınması, müşteri memnuniyetinin sağlanması için önemlidir.

İş süreçleri devamlı ve istenilen kalite de yürütülmesi, müşteri ve sağlayıcı(üretici) arasında olumlu ilişkilerin kurulabilmesi için önemli bir bağ olarak görülmektedir. Şirketler sundukları hizmet ya da ürünlerin, müşterilerine tanıtabilmek amacı ile reklam filmleri ve kataloglar kullanmaktadır. Kullanılan materyaller, teknoloji sistemlerin kullanılması ile oluşturularak, müşterilere ulaştırılmaktadır.

Günümüzde şirketler tanıtımlarını sağlayabilmek amacı ile birçok yöntem kullanmaktadır. Kullanılan yöntemlerin büyük kısmı, teknoloji sistemlerin kullanımın ön planda sistemlerdir. Örneğin; Atın ve mücevher satışı yapan şirketler, hazırladığı ürünleri Web sitesi üzerinden çeşitli fotoğraflar kullanarak tanıtımını yapmaktadır. Ayrıca her zaman müşterilerinin yanında olabilme olanağı, ürün destek ve satış sürecini için aktif süreçler gerçekleştirebilmektedir. Gerçekleşen süreçler ile şirket, genişleyen müşteri portföyüne sahip olmaktadır.

İş dünyasının hızlı manevrana cevap verebilmek, şirketlerin yaşamının devam ettirebilmesi için önemlidir. Genişleyen iş süreçleri ile yeni teknoloji inovasyonların önü açılmaktadır. İnovasyon hareketleri, geçmişte yapılan hatalarda ders alınarak oluşturulmaktadır. Günümüzün inovasyon çözümleri incelendiğinde en belirgin özellikleri sürdürülebilir, ekonomik, esnek ve güvenilir olarak sıralanmaktadır. Belirtilen özellikler Cloud Computing mimarisinin temel özellikleri arasında yer almaktadır.

Cloud Computing mimarisi çeşitli şirketler tarafından yorumlanmaktadır. Özellikle Microsoft, Windows Azure Platform ürünü ile kullanıcılarına ekonomik ve kolay yönetilebilir hizmetler sağlamaktadır.

Windows Azure Platform, esnek ve devamlılığı sağlanması istenen birçok iş çözümün yaşayabilmesi için çeşitli çözümleri sunmaktadır. Sunulan iş çözümleri, yeni birçok konsept kullanarak, iş süreçleri esnek olabilmesine olanak sağlamaktadır.

Şirketler gerçekleştirdiği iş süreçlerindeki problemler teknik olarak incelendiğin de problemlerin temelin de depolama sorunları olduğu görülmektedir. Sürecin güvenli ve en az problem ile sağlanabilmesi amacı ile Microsoft, Windows Azure Platform ile yeni depolama konseptti olan Windows Azure Storage altyapısını sunmuştur.

Windows Azure Storage, yüksek optimizasyonu değerine sahip ve güvenliği seviyeli yüksek depolama
altyapısıdır. Söz konusu altyapı, klasik uygulama geliştirme yaklaşımın ötesin de nesnel ve veri kayıp problemlerin en aza indirilmiş bir sistemdir. Windows Azure Storage altyapısı
, iş gereksinimlerine
cevap üretecek üç parça dan oluşmaktadır. Aşağıda Windows Azure Storage altyapısı parçaları şema ile gösterilmektedir.

Windows Azure Storage, kullanıcı iş gereksinimlerine göre TableQueue ve Blob isimli üç parçadan oluşmaktadır. Windows Azure Storage, Table ve Queue parçaları ile ilgili “Windows
Azure ile Cloud Computing Uygulamaları
” makale serisinin diğer bölümlerin de bilgi verilmiştir. Bu çalışma ile Windows Azure Blob Storage ile ilgili bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.

İş uygulamaları çoğunlukla kullanıcıların dan çeşitli Binary(fotoğraf ya da Word dosyası) içerikler alınmaktadır. Klasik uygulama geliştirme yaklaşımı incelendiğin de kullanıcıların dan alınan dosya içeriklerinin uygulama makinesi üzerine konumlandırılmaktadır. Kullanıcı dosyaların ve iş uygulaması ile aynı makine üzerine konumlandırılması, zaman içerisinde depolama çeşitli
problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

İş uygulamalarının, Windows Azure Blob Storage altyapısı kullanarak geliştirilmesi ile uygulama verilerin depolama yaklaşımı farklı bir konseptte taşınmaktadır. Uygulama verileri, Windows Azure Storage ile uygulama alanından bağımsız, esnek ve yüksek güvenlikli altyapıya taşımaktadır. Aşağıda Windows Azure Blob Storage ile ilgili iletişim şeması bulunmaktadır.

Windows Azure Blob Storage,  iş gereksinimlerine göre çeşitli olanaklar sunmaktadır. Yukarıda bulunan şema da görüldüğü gibi Windows Azure Storage, REST mimari ile iletişimini sağlayan, iki ayrı parçadan oluşmaktadır. Aşağıda Windows Azure Blob Storage altyapısı ile ilgili bazı özellikler ve açıklamaları bulunmaktadır.

Özellik

Açıklama

Snapshot

Depolanan verinin belirlenen tarihe kadar sadece okunabilir halde
dondurulması şeklinde hizmet verme durumudur.

Erişim Seviyesi

Depolanması istenen verinin özel(private), sadece genel(public) okuma
ya da genel(public) erişim ile tüm yetkiler sağlanabilmesi şeklinde erişim
yetkileri sınırlandırılabilmektedir.

Disaster Recovery

Geo-repolaction özelliği sayesinde depolanan veri bir den fazla
lokasyon üzerine kopyalanmaktadır. Gerçekleşen kopyalama ile herhangi noktada yaşanan sistem problemlerin de farklı bir nokta üzerinde veri erişim süreçleri devam ettirilebilmektedir. Sağlanan olanaklar ile Disaster Recovery sürecine destek verilebilmektedir.

Backup

Windows Azure Blob Storage içerisinde depolanan veriler, çeşitli Windows Azure hizmetleri ile yedekle olanakları sağlanabilmektedir.

Geo-Replication

Depolanan verinin farklı coğrafik nokta da kopyaların
oluşturulabilmektedir.

Erişim Protokolleri

Windows Azure Blob Storage,
üzerinde taşıdığı verileri Http ya da Https olarak erişilebilmesinin olanak
sağlayabilmektedir. Depolama sözümü 2616 RPC standart da bağlı olarak Http ya da Https üzerinde REST iletişimine de olanak sağlamaktadır.

Logging

Windows Azure Blob Storage üzerinde yapılan işlemlerin geçmiş dönük incelebilmesi amacı ile yapılan veri hareketleri depolanabilmektedir.

En Fazla Depolama Miktarı

Windows Azure Blob StorageBlock Blob olarak en fazla 200GB
ve Page Blob olarak ise, 1TB veri depolayabilmektedir.

Geliştirilen iş uygulamaları, gerçekleştireceği iş sürecine bağlı olarak, depolama planlamaları yapılmaktadır. Yapılan depolama planları, iş verisinin okuma / yazma yoğunlukları ya da veri boyutları ile ilgili şekillenmektedir. Windows Azure Blob Storage konsepti ile iş gereksinimlerine göre Page Blob ve Block Blob isimli iki farklı nesne ile hizmet vermektedir.
Aşağıda söz konusu nesneler ile ilgili temel bilgi karşılaştırmaları bulunmaktadır.

Özellik

Block Blob

Page Blob

En fazla Veri Depolama

4MB

512Byte

En Az Veri Depolama

200GB

1TB

Snapshot

Destekliyor

Destekliyor

Erişim Seviyesi

Private,Public blob, Public container

Private,Public blob, Public container

Erişim Protokolleri

Http/Https/Rest

Http/Https/Rest

Logging

Destekliyor

Destekliyor

Yapılan anlatımın anlaşılması amacı ile “WindowsAzure.FunnyApp” isimli uygulama örneği hazırlanmıştır. Hazırlanan uygulama örneği ile iş senaryoları incelenerek, Windows Azure
Platform
hakkında farklı deneyimler paylaşılmıştır.

Uygulama örneğin de Windows Azure Storage ile ilişkili nesnelerin kullanımı kolaylaştırıcı anahtar değişkenler tanımlanmıştır. Tanımlanan değişkenler Windows Azure Storage içerisinde kullanılan nesnelerin yönetimini kolaylaştırması amaçlanmıştır.

public class Utils

{

    public const string ConfigurationString = “DataConnectionString”;

    public const string CloudQueueKey = “imagequeue”;

    public const string CloudBlobKey = “imageblob”;

}

Uygulama Senaryosu – |

Kullanıcı tarafından yayınlanması istenen fotoğraf ile ilgili bilgileri girilerek, içeriğin uygulamaya yükleme süreci gerçekleşmektedir. Yükleme süreci kullanıcı tarafından fotoğrafın yüklenmesi
ile Windows Azure Table Storage üzerine ilgili bilgilere yazılarak ve fotoğraf içeriğinin Windows Azure Blob Storage üzerine yüklenmesi ile tamamlanmaktadır. Gerçekleşen süreçler ile ilgili kaynak kodlar ve yorumları aşağıda bulunmaktadır.

Uygulama Senaryosu – ||

Uygulama örneği olan “WindowsAzure.FunnyApp” çalışması, kullanıcısından aldığı fotoğraf içerikleri yeninde boyutlandırarak, yayınlamaktadır. Yapılan boyutlandırma işlem yoğunluğun dengelemek ve kullanıcı işlem sürecinin gerçekleştirebilmesi amacı ile Worker Role tasarlanmıştır. Tasarlanan Worker Role, Windows Azure Blob Storage üzerinde boyutlandırılması amaçlanan dosya okunarak, boyutlandırma işlemlerine tabi tutulmaktadır. Yapılan işlemler sonucunda içerik URL adresi oluşmaktadır. Gerçekleşen süreçler ile ilgili kaynak kodlar ve yorumları aşağıda bulunmaktadır.

Windows Azure Blob Storage altyapısı, kullanımı ile ilgili iş süreçleri incelenmiştir. Windows Azure Blob Storage altyapısı Page Blob ve Block Blob depolama konsepti ile hızlı şekillenmesi beklenen, iş süreçlerine cevap üretmektedir.  Depolama konseptleri, iş uygulamalarının, iş verisi üzerinde en performanslı şekilde çalışabilmesini olanak sağlamaktadır. Belirtilen konseptlerin tercihi ve uygulama şekilleri ile ilgili örnek senaryolar aşağıda bulunmaktadır.

Windows Azure Blob Storage, Page Blob

İş uygulamaları, içerisinde bulunduğu sürece bağlı olarak, yoğun veri okuma süreçlerin de bulunmaktadır. Örneğin; Yoğun video yayının yapan iş uygulamaları, istemcilerini besleyebilmek için talep edilen video içerikleri yoğun okuma işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Söz konusun süreç de yoğun okumalara en iyi performans yakalayabilmesi amacı ile Windows Azure Page Blob konseptinin tercih edilmesi daha sağlıklı sistem altyapısı oluşturmanıza olanak sağlayacaktır.

Windows Azure Blob Storage, Block Blob

İş gereksinimleri zaman içerisinde paralel olarak, yoğun dosya yükleme işlemleri gerektirebilmektedir. Örneğin; E-ticaret sistemleri ürün içeriklerini güncellemek amacı ile günlük içerik düzenleme süreçleri gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen işlemler ile birçok ürün fotoğraf içerikleri yüklenmektedir.  İzlenen sürecin en performanslı olarak gerçekleştirmek amacı ile Windows Azure Block Blob konseptinin tercih edilmesi başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

Not: Yapılan anlatımlarda “WindowsAzure.FunnyApp” uygulama örneği kullanılmıştır. Uygulama ile ilgili kaynak kodları aşağıdaki bağlantıyı kullanarak edinebilirsiniz.

Github / https://github.com/ibrahimatay/WindowsAzure.FunnyApp

İş uygulamaların başarılı ve performanslı olarak çalışabilmesi için geliştiricilerin, iş tecrübelerine göre çeşitli yaklaşımlar uygulanmaktadır. Günümüzde depolama ve verinin kullanımı konusunda yeni konseptler oluşturulmaktadır. Microsoft Windows Azure Platform ile de sürece yeni bir bakış açsı oluşturulmuştur.

Understanding Block Blobs and Page Blobs

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee691964.aspx

RPC 2616

http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt