Monthly Archives: March 2010

MySql de Tablo Oluşturmak

Bu yazımda MySql veritabanında nasıl tablo oluşturacağımızda bahsedeceğim. Öncelik ile veritabanında tablo neden kullanılır konusunda bahsetmek istiyorum.

Tablolar veritabanında verileri kayıt etmek amacıyla kullanılan, veri havuzlardır. Şimdi bir tablo oluşturma şablonun bakalım.

CREATE TABLE tablom (

–tabloda yer alacak alanları burada
tanımlanır.

  )

Yukarıda şablonu gördükten sonra hazır bir tabloya bakalım.

CREATE TABLE tablom (

  Id int(11) NOT NULL auto_increment,

  Ad varchar(50) default NULL,

  Soyad varchar(50) default
NULL,

  PRIMARY KEY  (Id)

)

Yukarıda da gördüğünüz gibi mysql veritabanına bir tablo tanımlamak bu kadar kolay. Gördüğünüz gibi birkaç farklık dışında mssql veritabanındaki script çok benzemektedir. Bu yazım burada sona ermektedir.

MySQL de Stored Procedure kullanımı

Merhaba arkadaşlar

Bildiğiniz gibi mysql web uygulamlarında en çok kullanılan veritabanınlarından bir olmaktadır.bu yazımda ise sizlere mysql 5.0 ile birlikte gelen yeniliklerden olan Stored Procedure kullanımından bahsetmek istiyorum.

Şimdi sizler ile birlikte basit bir procedure yazalım .(genel taslak)

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_KayitEkle`()

BEGIN

–sql sorgularını yaza biliriz.

END

Şimdi ise parametre alan bir Procedure yazalım.

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_KayitEkle`(

IN _Id int ,

IN _Ad varchar(50), — veri türlerini yazmamız gerek

IN _Soyad varchar(50))

BEGIN

insert into ilktablom(id,ad,soyad)

values(_Id,_Ad,_Soyad);

END

Yazmış olduğumuz Stored Procedure ‘leri inceleyelim; dikkat ederseniz tanımlama yaparken IN diye bir terim kullandım, bu ve diğer terimleri aşağıda belirtilmektedir.

IN : Veri girmek için

OUT : Sadece veri çıkışı

İNOUT : Hem veri girmeyi hemde veri çıkışı için kullanır.

Mysql de Stored Procedure kullanımları bu şekilde yapılmaktadır. Gördüğünüz üzeri MSSQL veritabanındanda fazla bir fark görünmemektedir. Bu sebetten dolayı mysql ile çaıştığımız uygulamlarda performans kazanmak için kullanmamız gereke bir çözümde üretmiş olduk. Çalışmanın yararlı olması dileği ile herkese kolay gelsin.

MS SQL Server ‘ da basit bir tetikleyici nasıl yapabiliriz?

Merhaba arkadaşlar bu yazımda belirlene bir tabloda yapılan bir değişikliği aynı anda diğer tablolarda nasıl değiştire bilirim sorunsu cevabı niteliğinde bir uygulama yazmaya çalışacağım.

Şimdi tetikleyiciler hakkında kısa bir şekilde bilgilenelim; şunu bilmez gerekir iki çeşit tetikleyici vardır.

1.      Database Triggers: bu tetikleyici çeşidi sunucu da yapılan değişiklikler için kullanır ve Server Objects seklemsin altında bulunu.

2.      Tablo Tirgger: bu tetikleyici bizimim konumuz olan tetikleyici çeşit tidir.  Tablo da yapılan değişikliklere bize yansıtan tetikleyicidir ve Tablo nesnesin altında bulunur.

Gelelim örneklerimiz yapmaya öncelik ile SampleDB isimli bir veritabanı oluşurun sonra aşağıdaki Script koduna benzer bir tablo oluşturunuz.

CREATE TABLE [dbo].[Personel]( 
[Id] [int] IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
[FName] [varchar](50) NULL,
[LName] [varchar](50) NULL,
 )

 Bu tabloda yapılan işlemleri görmek içinde bir log tablosu oluşturalım

CREATE TABLE [dbo].[Logs](
[Id] [int] IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,

[Durum] [varchar](50) NULL,
)

Şimdi asıl işlemlerimize gelim ve personel tablosuna bir kayıt eklendiğinde çalışan bir tetikleyici yazalım.

CREATE TRIGGER trg_KayitEkleme
ON  Personel — hangi tabloda yapalan degisikligi denetliyecekse bura tanımlıyoruz

AFTER INSERT — trigger turunu burada belirtiyoruz
AS
BEGIN
insert into logs(durum) values(‘kayit Eklendi’) — calısıcak olan sql kodunu buraya yazıyoruz

END

 Yukarıdaki Script kodunu çalıştırdığız da ve personel tablosuna kayıt girildiğinde log tablosuna kayıt eklendi mesaj eklenecektir. Bu yaptığımız tetikleyici de yapacağınız tetikleyicilere temel düşüncesiyle herkese kolay gelsin.

JavaScript de Tarayıcı Nesneleri

Navigator nesnesin özellikleri :

AppName    : tarayıcın adını verir.
AppVersion : tarayıcının versiyonu verir

Örnek:

<html>

   <head>

    <script>

         document.write("versiyon :"+navigator.appVersion+"ad :"+navigator.appName);

    </script>

   </head>

  </html>

 

naraycnesleri1_thumb5

window nesnesi özellikleri:

Alert : mesaj vermek için kullanır.

Close : pencere kapatmak için

Confirm : kullanıcıdan onay almak için kullanır.

Open(url,isim,özellik) : verilen isimde sayfa acar ve verilen url deki web sayfasını yükler

Örnek:Pencere açma Örneği

<html>

   <head>

      <script>

          var pencere=window.open("","pencere","toolbar=1");

    </script>

  </head>

</html>

 

windows_thumb2

 Open Metodun özellikleri

Toolbar : tarayıcın araç çubuğun belirler

Menubar : tarayıcı menü çubuğunu belirler

Scrollbar : kaydırma çubuğu belirler

Resizable : açılan pencerenin boyutlandırmasına yarar

width : pencere genişlik

Height : yükseklik

Örnek:Navigator ve Pencere Açma Örneği

<html>
<head>
   <script>
    function pencere()
    {
      if(navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer"){
         window.open("ie.html","pencere","width=100,Height=100");
      }
      else if(navigator.appName=="Netscape"){
          window.open("fix.html","pencere","width=100,Height=100");
      }
    }
   </script>
</head>
<body onload="pencere()">
</body>
</html>

ÖRNEK:Pencere Açma ve Açlan Pencere de Çalışma Örneği

<html>
<head>
   <script>
    function msg(){
     alert("merhaba");
    }
    function onay(){
    var cevap=confirm("Pencere acmak istiyor musunuz ??");
    if(cevap==true){
      var pencere;   
      pencere= window.open("","Pencere","width=100,Height=100");
      pencere.document.write("<p><input type=submit value="Tiklasana" onclick="msg()"/></p>"
      pencere.document.write("merhaba");
    }
    else{
      alert("False");
    }
   }
   </script>
</head>
<body onload="onay()">
</body>
</html>

Örnek:Prompt Örneği

<html>
<head>
   <script>
    var deger=prompt("Deger Giriniz..");
    document.write(deger);
   </script>
</head>
<body>
</body>
</html>

JavaScript de Cookie Kullanmak

Merhaba arkadaşa bir çok web uygulamamız da Clinet bilgisayarlada fazla önem taşımayan bilirgilri saklarız. işte Cookie bunu bir şeklidir.bu yazımda Cookie ‘leri javascript ile nasıl kullanabiliceğimizden bahsetmek istiyorum .

iki adet metodumuz olacak .bu metodlardan biri cookie yazıcak diğeri ise okumamıza sağlayacaktır.

Cookie ‘ler sadece  Clinet makinelerde bizimbelirlececeğimiz bir sürede bulunurlar bunedenle yazma işlemi yapacağımız fonksiyonda öncelik ile bir zaman hesaplamsı yapmamız gerekmektedir.

<html>
<head>
  <script>
    function yazCookie() {
     var gun=1
     var CookieAdi="ibrahimatay.com"
     var deger="Herkese Merhaba"
      //Gün
      if(gun==null || gun=="")gun=365;
     //Date tipi türetildi
     var d=new Date(); 
     d.setTime(d.getTime()+(gun*24*60*60*1000));  
     var zt="; expires="+d.toGMTString();  
     //Cookie oluşturduk
     document.cookie = CookieAdi+"="+deger+zt+"; path=/"; 
    }
  </script>
</head>
<body onload="yazCookie();"/>  <!—fonksiyonu çağırdık –>
</html>

Yazma işlemini yaptıktan sonra birde okuma işlemine bakalım…

<html>
<head>
   <script>
     function cookieoku(){
      var cookieadi="ibrahimatay.com"
      var c=document.cookie ; 
      if (c.indexOf(cookieadi)!=-1) { 
        pos1=c.indexOf("=", c.indexOf(cookieadi))+1;
        pos2=c.indexOf(";",pos1);  
            if(pos2==-1)    pos2=c.length;
        deger=c.substring(pos1,pos2); 
        document.write(deger);
       }
     } 
   </script>
</head>
<body onLoad="cookieoku()"/>
</html>

Sonuca bakalım

CookieOkuma_thumb6

Gördüğünüz gibi javascript ile cookie işlemlerini yapabiliyoruz…