MySQL de Stored Procedure kullanımı

Merhaba arkadaşlar

Bildiğiniz gibi mysql web uygulamlarında en çok kullanılan veritabanınlarından bir olmaktadır.bu yazımda ise sizlere mysql 5.0 ile birlikte gelen yeniliklerden olan Stored Procedure kullanımından bahsetmek istiyorum.

Şimdi sizler ile birlikte basit bir procedure yazalım .(genel taslak)

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_KayitEkle`()

BEGIN

–sql sorgularını yaza biliriz.

END

Şimdi ise parametre alan bir Procedure yazalım.

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_KayitEkle`(

IN _Id int ,

IN _Ad varchar(50), — veri türlerini yazmamız gerek

IN _Soyad varchar(50))

BEGIN

insert into ilktablom(id,ad,soyad)

values(_Id,_Ad,_Soyad);

END

Yazmış olduğumuz Stored Procedure ‘leri inceleyelim; dikkat ederseniz tanımlama yaparken IN diye bir terim kullandım, bu ve diğer terimleri aşağıda belirtilmektedir.

IN : Veri girmek için

OUT : Sadece veri çıkışı

İNOUT : Hem veri girmeyi hemde veri çıkışı için kullanır.

Mysql de Stored Procedure kullanımları bu şekilde yapılmaktadır. Gördüğünüz üzeri MSSQL veritabanındanda fazla bir fark görünmemektedir. Bu sebetten dolayı mysql ile çaıştığımız uygulamlarda performans kazanmak için kullanmamız gereke bir çözümde üretmiş olduk. Çalışmanın yararlı olması dileği ile herkese kolay gelsin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *