MySql de Tablo Oluşturmak

Bu yazımda MySql veritabanında nasıl tablo oluşturacağımızda bahsedeceğim. Öncelik ile veritabanında tablo neden kullanılır konusunda bahsetmek istiyorum.

Tablolar veritabanında verileri kayıt etmek amacıyla kullanılan, veri havuzlardır. Şimdi bir tablo oluşturma şablonun bakalım.

CREATE TABLE tablom (

–tabloda yer alacak alanları burada
tanımlanır.

  )

Yukarıda şablonu gördükten sonra hazır bir tabloya bakalım.

CREATE TABLE tablom (

  Id int(11) NOT NULL auto_increment,

  Ad varchar(50) default NULL,

  Soyad varchar(50) default
NULL,

  PRIMARY KEY  (Id)

)

Yukarıda da gördüğünüz gibi mysql veritabanına bir tablo tanımlamak bu kadar kolay. Gördüğünüz gibi birkaç farklık dışında mssql veritabanındaki script çok benzemektedir. Bu yazım burada sona ermektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *