Monthly Archives: March 2010

JavaScipt de For in döngüsü

Merhaba arklaşalar bildiğiniz gibi C# ya da vb.net gibi dillerde koleksiyonlar içerisinde  dolaşmak için foreach döngüsü mevcuttur. işte bu kolaylığa alışan insanlarda biri olarak javascript de bu kolaylığa nasıl olacağı konusunda biraz araştırma yaptım ve sonuç olarak for in düğüsü çıktı.şimdi nasıl kullanıldığına bakalım.

<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
        <title>Untitled Document</title>
        <script language=javascript>
            var dizi=new Array();// array türetik
            for(var i=0;i<10;i++){
                dizi[i]=i;//array içerisine değereleri yükledik
            }
            for(var s in dizi){
                document.write("<br>"+s);
            }//for döğüsü kullandır.
        </script>
    </head>
</html>

Gördüğünüz gibi C# taki kullanımı ile aynı tek fark foreach değil de for kullanıyoruz.şimdi ekran çıktısına bakalım.

forindngs_thumb3

Yukarında görüldüğü gibi C# diline aşina bir kişi javascript dili ile kolya bilr şekilde çalışabilieceğimiz anlamış olduk.Yaralı olması dileği ile…

JavaScript de Array Kullanımı

Merhaba arkadaşalar bu yazında sizlere javascript de array kullanımıdanda bahsetmek isiyorum.bildiğiniz gibi bir çok programlama dilinde array ‘ler mevcuttur.bu yazımda ise sizlere bunu javasciprt ‘ de nasıl yapılacağınız konusunda bir örnek yapacağım.

Şimdi örneğimize başlayalım.

<html>
  <head>
    <script type="text/javascript" language="JavaScript">
      var dizi=new Array();//array nesnesi türetik
     for(var i=0;i<10;i++){
         dizi[i]="IBRAHIM ATAY";
      }
    for(var i=0;i<10;i++){//for döngüsü kullanarak ekrar yazdırdık
       document.write("<br>"+dizi[i].toString());
     }
  </script>
</head>
<html>

Yukarıda gördüğünüz gibi C# takine benzer bir şekilde bir Array türetik ve for döngüsü kullanınarak içerisine 10 adet değer atık şimdi sonuca bakalı.

JavaScirptArraykullanmcopy_thumb

Gördüğünüz gibi basit bir şekilde array kullandı ve sonuç aldık.Yaralı olması dileği ile..

JavaScript ’e Giriş

Merhaba arkadaşlar bu dersimiz de JavaScript konusuna giriş yapacağız . Öncelikle şunu söylemek isterim ki JavaScript ile java arasında bir bağlantı olmadığını, Java isminde telif hakkın alınarak kullanılmıştır.JavaScript tanımlarsını html tağlarınızın head kısmına açılan Script tağlarının arasına yazılır.

<html>
<head>
   <script>
// bu bölüme Script kodlaını yazarız
   </script>
</head>
</html>

JavaScript de mesaj verme komutu alert ‘ dır şimdi hem bu komutu kullanalım  hem de bu konuyla ilgili bir örnek yapmış olalım

<html>
<head>
   <script>
     alert(‘merhaba’);
   </script>
</head>
</html>

Şimdi  sayafyı açtığımız da merhaba mesajını alınacaktır.

C# ile Code-behind daki JavaScript code Tetikleme

Merhaba arkadaşlar bu yazımda çok farklı konudan bahsetmek istiyorum. Asp.net programcılarım Code-behinde da yazmış oldukları javascript metodlarını c# ya da vb.net ile tetiklemek istemektedir. İşte bu yazımda bunu nasıl yapabileceğimizden bahsetmek istiyorum.

Şimdi ilk olarak bir Asp.net çalışması açalım ve aşağıdaki gibi bir tasarım yapalım.

image

Yukarındaki tasarımı oluşturduysak diğer aşamaya geçelim ve javascript metodumuzu yazalım.

image

Şimdi butonun click olayına girelim ve JavaScript metodunuzu çağıralım.

image

Yukarıda yazmış olduğunuz metodun yapısına bakalım.

Page.RegisterStartupScript ( “benzersiz anahtar adı”, “script”);

image

Görmüş olduğunuz gibi basit bir şekilde JavaScript kodu çağıdır. Söyle düşünelim ajax bir javaScript yaklaşımı olduğuna bakılırsa, bu metod bizim işimiz çok kolaylık sağlayacaktır.