MySQL de kullanılan Veri Tipler

MySQL, bir çok veritabanı yönetim sisteminde olduğu gibi SQL dilini desteklemektedir. SQL dili hafızada veri saklayabilmek için çeşitli veri tipleri ile bir bütün haline gelmiştir.

Bu yazımda sizlere MySQL de kullanılan veri tiplerinde bahsetmeye çalışacağım.MySQL de,veri tipleri olarak

4 ana başlık altında incelenebilir.

  • Sayısal veri tipleri
  • Metin veri tipleri
  • Tarih ve zaman
  • Coğrafi veri tipleri

Sayısal veri tipleri

Veri Tipi Byte Minumum Değer Maksimum Değer
TINYINT 1 -128 127
SMALLINT 2 -32768 65535
MEDIUMINT 3 -8388608 16777215
INT 4 -2147483648 4294967295
BIGINT 8 -9223372036854775808 18446744073709551615

Metinsel veri tipleri

Veri Tipi Örnek Veri Örnek Kullanımı

CHAR

CHAR(8) – ’59DC8714’

CREATE TABLE PLAKA (c CHAR(8))

VARCHAR

VARCHAR(2) – ‘59’

CREATE TABLE IL (i VARCHAR(2));

ENUM

ENUM(‘e’, ‘E’, ‘k‘,’K’

CREATE TABLE insan ( cinsiyet ENUM(‘b’, ‘B’, ‘k‘,’K’,’e’,’E’) );

SET

SET(‘a’,’b’,’c’,’d’)

CREATE TABLE sesli (sutun SET(‘a’, ‘e’,‘i’, ‘o’, ‘u’)); -> ‘i,a,o’ – ‘i,i,o,o,a’

Tarih ve Zaman veri tipleri

Veri Tipi “Değer” Şekli

DATETIME

‘0000-00-00 00:00:00’

DATE

‘0000-00-00’

TIMESTAMP

‘0000-00-00 00:00:00’

TIME

’00:00:00′

YEAR

0000

Coğrafi veri tipleri

Bu veri tipleri diğer veri tiplerine oran ile daha gelişmiş ve ayrıntılı olduğu için bu yazımda konu almamaktayım. Veri tipi ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiyi bağlantıda bulabilirsiniz.

Bu yazımda özetle MySQL de kullanılan veri tiplerini incelemiş olduk.Konu ile ilgili sorularınızı iletişim bölümünde sorabilirisiniz.

IBRAHIM ATAY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *