Monthly Archives: November 2010

ASP.Net MVC de HtmlHelper Geliştirmek

imageWeb uygulaması geliştirmek için, en temelde bilinmesi gerekenler html ve css konularıdır. Eğer ASP.Net WebFrom ile uygulama geliştiriyorsanız; WebControl nesneler sayesinde bu durum biraz daha göz arde edilebilir. Çünkü elimizde html kodlarını ve hatta hazır şablonlar sayesinde, css kodlarını üreten nesneler sahip olmaktayız.

ASP.Net MVC ile uygulama geliştiriyorsanız; html ve css konularına ciddi olarak ağırlık verilmesi ve öğrenilmesi gerekmektedir. Ama zaman içerisinde hazırlayabileceğiniz gibi HtmlHelper nesneleri mevcuttur. Bu nesneler ASP.Net WebForm teknolojisinde WebControl nesneleri olarak görebilmekteyiz.

Bu yazımda geliştirdiğiniz uygulamalarda kullanmak için nasıl HtmlHelper hazırlayabileceğimizi inceleyeceğiz.

HtmlHelper nesnelerini en kolay yazıma şekli olarak .Net 3 ile gelene Extension method(genişletme fonksiyonları) şeklinde yazmaktır. Şimdi örneğimizi geliştirmek amacı ile ASP.Net MVC projesi oluşturalım.

ASP.Net MVC ile birlikte gelen standart HtmlHelper nesneleri içerisinde image Helper nesnesi bulunmadığı için, bu uygulamamda image Helper oluşturacağım. Bunu için örnek uygulamamıza, yukarıdaki resimde de olduğu gibi bir resim dosyası ve Helper ile ilgili çalışmamızı gerçekleştireceğimiz ImageExtension class ekleyelim.

Projemize eklemiş olduğumuz ImageExtension class ‘ı extension method yazma kurallarına göre static tipte bir class olması gerekmektedir.

 

namespace MvcExtonsionMethod.Csharp.Extensions
{
public static class ImageExtension
{
}
}

 

Extension method şeklinde yazdığımız fonksiyonlar static ve bazı özel bildirimler içermektedir. Bu bildirimler hangi tip için hazırlandığını belirtmek için tanımlanmaktadır.ASP.Net MVC Framewok ile Web uygulaması geliştiriyor iseniz; HtmlHelper geliştir iken bu helper nesnelerini ASP.Net MVC içerisinde bulunan bir tip olan HtmlHelper tipine göre geliştirmeliyiz.

 

namespace MvcExtonsionMethod.Csharp.Extensions
{
    using System.Web.Mvc;
    using System.Text;
 
    public static string Image(this HtmlHelper h, string src,
            int width,int height, string alt, string title)
    {
    }
}

 

HtmlHelper geliştirme işleminde fonksiyon aşamasına kadar geldik. Bu aşama da ise fonksiyona işlem yaptırmaya geldim. Bu işlemler temelde string birleştirme işleminde ibaret olarak gerçekleşmektedir. Bu işlem için birkaç seçeneğimiz bulunmaktadır.

  1. TagBuilder
  2. StringBuilder
  3. string.Format
  4. ya da manüel olarak artı operatörü ile birleştirmektir.

Yapılan testler sonucunda string birleştirme işlemlerinin StringBuilder gibi nesneleri daha performanslı olduğunu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenler yazımda TagBuilder nesnesini Kullanımı ve StringBuilder ile nasıl çözüm üretebileceğimizi inceleyeceğiz.

TagBuilder nesnesi StringBuilder nesnesine benzeye bir nesnedir. Ama StringBuilder nesnesinde farklı olarak Html kodlamaya özgü olarak Tag işlemlerini yapabilmektedir. TagBilder nesnesi diğer özellikleri ile birlikte Html kod üretilmek için hazırlanmış bir nesnedir. Şimdi bu nesnesini kullanımını inceleyelim.

 

public static string Image(this HtmlHelper h, string src, int width,

int height, string alt, string title){

TagBuilder builder = new TagBuilder(“img”);

builder.Attributes.Add(“src”, src);

builder.Attributes.Add(“width”, width.ToString());

builder.Attributes.Add(“height”, height.ToString());

builder.Attributes.Add(“alt”, alt);

builder.Attributes.Add(“title”, title);

return builder.ToString();

}

 

Bir image tag ‘nin problemsiz kullanmamız için bazı parametreler ihtiyaç duymaktadır. Bu parametreler en temelinde src bildirimidir. Bu bildirim, resmin kaynak adresini bildirmektedir. Uygulama içerisinde konumlandırılan image tag daha düzgün şekilde bulunması için width,height, alt ve title gibi parametrelerin bildirilmesi daha iyi olacaktır.

image

İmage tag ile ilgili bildirimleri inceledikten sonra, TagBuilder nesnesini nasıl çalıştığını inceleyelim. TagBuilder nesnesi örneği oluşturulduğu da default constructor parametre olarak hangi Tag üzerinde çalışılması istediğini bildirmemiz gerekmektedir. TagBuilder nesnesi diğer string birleştirme nesnelerinde olduğu gibi herhangi Tag kapatmamıza gerek kalmadan işlem yapmaktadır.

TagBuilder nesnesini incelemesini gerçekleştirdik den sonra StringBuilder ile söz konusu konuya nasıl çözüm oluşturabileceğimizi inceleyelim.

 

  public static string Image(this HtmlHelper h, string src, int width, int height)

{      StringBuilder builder = new StringBuilder();

builder.Append(“<img “);

builder.Append(” width='” + width + “‘”);

builder.Append(” height='” + height + “‘”);

builder.Append(“src='” + src + “‘”);

builder.Append(“/>”);
return builder.ToString();

}

 

StringBuilder nesnesi gelişmiş string birleştirme işlemleri ya da string birleştirme işlemlerimizde performans kazanmak istediğimiz durumlarda kullandığımız bir nesnedir. Bir image tag;

 

<img alt="ibrahim atay" height="100" src="/content/me.jpg" title="ibrahim atay" width="100"></img>

 

Şeklinde düşünüldüğünde yazılım geliştirici bakımında sürekli olarak Tag açılıp kapatılması ya da Tag ile ilgili parametre bildirimlerinin yapılması zaman yönünde problem yaratacağı düşüncesindeyim. Bu nedenler TagBuilder ile daha kolay ve hızlı şekilde çözümler üretebilmekteyiz.

İncelemelerimi gerçekleştirdik. Şimdi uygulamamız test edelim ve sonucu görelim.

image

Bu makalemde ASP.Net MVC için HtmlHelper nasıl geliştirebileceğimiz sorusuna cevap aradık. Sorumuz akabinde TagBuilder nesnesi ve bir çözüm olan StringBuilder nesnesini bu görevde nasıl kullanabileceğimizi inceledik.

Not: ASP.Net MVC 2 Sonrası HtmlHelper Geliştirme / http://www.ibrahimatay.com/post/2013/12/25/ASPNet-MVC-2-Sonrasi-HtmlHelper-Gelistirme.aspx

 

 

ASP.NET MVC Öğreniyorum – 5 (Log4net)

Uygulama yaşam döngüsü içerisinde çeşitli hatalar oluşmaktaıdr.  Meydana gelen hatalar, uygulama yaşam süreci içerisinde çeşitli problemler ve ciddi güvenlik açıklarına neden olmaktadır. Bu çalışmada ASP.Net MVC Öğreniyorum görsel serisinde geliştirilen BookStore uygulamasında hata yönetimi(Logger Layer) inceliyor olacağız.  Uygulama içerisinde hata yönetim sürecini gerçekleştirmek amacı ile log4net kütüphanesi kullanılıyor olacaktır.

Geliştirilmiş olan uygulamalar için çeşitli kütüphaneler ya da yapılar kullanılabilmektedir. Uygulama çalışması süresince log4net kütüphanesi kullanılmıştır. Uygulama çalışmasında Nhibernate ORM kütüphanesinin ve birden çok katman içerisinde kolay olarak, hata yönetimin sağlanmasını sağlama amacı ile kullanılmıştır.

Alternatif Video Adresi:

https://vimeo.com/60738281

Log4net kütüphanesi, hata yönetimin sağlanması amacı ile çeştili konfigurasyon ayarları yapılması gerekmektedir. ASP.Net MVC Öğreniyorum serisinin, uygulama çalışması da kullanılmış olan konfigurasyon bildirimleri bulunmaktadır.

SparkSense ile Visual Studio 2010 etkileşimi

Web uygulamalarımız daha kolay geliştirmemiz için View Engine araçları mevcuttur. ASP.Net MVC ile ilgili hazırladığım diğer yazılarımda Spark View Engine aracından bahsetmiştim. Bu yazımda ise Visual Studio 2010 ile etkileşimli olarak Spark View Engine yapısınız nasıl kullanabileceğimiz inceleyeceğiz.

Visual Studio 2010 IDE ile Spark View Engine etkileşimini sağlamak için SparkSense eklentisini kullanmamız gerekmektedir. SparkSense eklentisini bağlantıdaki adresten edinebilirsiniz.

sparksense_thumb3

Söz konusu eklentiyi, yukarıdaki bağlantıdan indirebileceğiniz gibi Visual Studio 2010 IDE yeniliklerinde biri olan Extension Manager aracı ile kolayca kurabilirsiniz.

extensionmanager_thumb3

Gerekli eklentisi kurulumunu yaptık. Şimdi ikinci adım olarak, söz konusu eklentinin içerik sayfalarında nasıl kullanabileceğimiz inceleyelim.

Spark View Engine konulu diğer makalelerimde de bahsettiğimi gibi Spark View Engine kullanılan sayfalarının uzantısı “.spark” şeklindedir. SparkSense eklentisi bu sayfalar da kullanılması için Visual Studio IDE sinin “.spark” uzantılı sayafların klasik “.aspx” sayfaları gibi davranması gerekmektedir. Bunu için “.spark” uzantılı sayfasını tıklayalım ve açılan menüden “Open With” demeliyiz.

sparkopenwith_thumb3

 

“Open With” seçeneği seçtikten sonra karşımıza gelen panelden “Html Editor with Encodeing” seçeneğini varsayılan ayar olarak seçelim.(Set Default butonu tıklayalım.)

openwith_thumb2

 

Visual Studio için gerekli ayarları gerçekleştirğinize göre SparkSense eklentisini deneyebiliriz.

sparksenseintelliSense_thumb4

Bu yazımda Visual Studio 2010 IDE sinde Spark View Engine etkileşimini sağlamak amacı ile SparkSense eklentisinin kurulumunu inceledik. SparkSense ile ilgili olarak geliştiricisi olan Robert Greyling ‘nin blog bakmanızı önermekteyim.

ASP.NET MVC Öğreniyorum – 4 (Model)

ASP.Net MVC ile Web Uygulamaları serisinin, bu bölümünde ASP.Net MVC  yaklaşımında yer alan Model katmanı inceliyor olacağız. Söz konusu katman, MVC tasarım deseninde de olduğu gibi Controller katmanı ile veritabanı arasında iletişimin sağlamayı amaçlamaktadır.

Görselde de bahsettiğim gibi ASP.Net MVC konusunun daha iyi anlaşılması acısından, konuyu uygulama projesi üzerinde gerçekleştirmek ile ilgili bilgiyi vermekteyim.

Alternatif Video Adres: https://vimeo.com/60739639