Monthly Archives: December 2012

Barış BAL(Scrum Turkey) ile Scrum Söyleşisi

İş uygulamaların gerçekleştirilmesi için çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir. Projelerin en iyi başarı ile gerçekleştirilebilmesi için çeşitli pratikler uygulanmaktadır. Yazılım sektöründe genel olarak, Scrum, XP yada Kanban pratikleri uygulanmaktadır.

Genel olarak projeler de uygulanan pratiklerin seçiminde şirket kültürü önemli bir parametredir. Türkiye de ise genel olarak Scrum’ın uygulamaya çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmada Scrum Turkey‘in kurucularından olan Barış BAL ile Scrum Framework ile ilgili söyleşi yapılmıştır.

Katkılarından dolayı Barış BAL teşekkür ederiz.

Barış BAL ile ilgili olarak;
https://twitter.com/BrsBal
http://www.linkedin.com/in/barisbal

Önerilen Sayfa
http://www.scrumturkey.com/

Scrum Guides / Oyunun Kuralları
http://www.scrum.org/Scrum-Guides

Önerin Kitaplar
Agile Retrospectives: Making Good Teams Great Esther Derby, Diana Larsen, Ken Schwaber ISBN #0977616649
Agile Software Development: The Cooperative Game – 2nd Edition Alistair Cockburn ISBN #0321482751
The Software Project Manager’s Bridge to Agility Michele Sliger, Stacia Broderick ISBN #0321502752
Coaching Agile Teams Lyssa Adkins ISBN #0321637704
Agile Project Management: Creating Innovative Products – 2nd Edition Jim Highsmith ISBN #0321658396
Becoming Agile: …in an imperfect world Greg Smith, Ahmed Sidky ISBN #1933988258
Agile Estimating and Planning Mike Cohn ISBN #0131479415
The Art of Agile Development James Shore ISBN #0596527675
User Stories Applied: For Agile Software Development Mike Cohn ISBN #0321205685
Agile Project Management with Scrum Ken Schwaber ISBN #073561993X
Lean-Agile Software Development: Achieving Enterprise Agility Alan Shalloway, Guy Beaver, James R. Trott ISBN #0321532899

 

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 3

Çalışma yaşamı boyunca farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Günümüzde görsel ve işitsel iletişimin ya da eğitim araçlarının artması,  hazırlanan çalışmaların sürece uygun olarak tasarlanmasını gerektirdi. Söz konusu süreçe; çalışanlar ya da müşteriler ile eğitim videolarının ve dokümanların paylaşılması örnek gösterilebilir. Gerçekleştirilen operasyonlar, şirket içi ya da dışında kullanılan hizmetler ile sağlanmaktadır.

Günümüzde şirketinizin ne kadar büyük olduğu değil, süreçlere ne kadar hızlı adapte olduğunuz ve cevap verdiğiniz önem kazanmaktadır. Büyümeye çalışan şirketler, artan operasyonları ve yoğunluklarına bağlı olarak özgür çalışabilecekleri sistemleri kullanmaktadır.

Şirketler gereksinimlerine bağlı olarak, operasyon süreçlerini kolaylaştırmak amacı ile birçok uygulama kullanmaktadır. Kullanılan uygulamaların kullanımı ve bilginin güvenliğini sağlamak amacı ile çeşitli IT kuralları oluşturmaktadır. Oluşturulan kurallar, şirket stratejilerine bağlı olarak hazırlanmaktadır. Güvenlik kuralları, IT yetkililerinin tecrübe birikimleri ile sınırlı olmaktadır. Kısıtlı IT kurallarına bağlı olarak da kısıtlı kontrol listeleri ve gözden kaçırılan güvenlik zafiyetleri oluşmaktadır.  Cloud Computing sağlayıcıları ve özellikle Windows Azure platformu ISO/IEC 27001 standartları çerçevesinde güvenlik süreçleri yönetmektedir.

ISO/IEC 27001standartları, International Electrotechnical Commission ve International Organization for Standardization, kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumluluklarını, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarının tutmasını süreçlerini incelemektedir.

Şirketler operasyon süreçlerini yönetmek ve izlemek amacı ile birçok çözümler kullanmaktadır. Kullanılan çözümler operasyon süreçlerinin büyümesi ile yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Artan uygulama gereksinimleri yeni sunucu, uygulama lisansları ve yöneticilerin eğitilmesi ya da işe alınması gereksinimlerini doğurmaktadır. Gelişen şartlar şirketlerin, gereksinimlerine bağlı olarak gereksinim çözümleri oluşturmasına neden olmaktadır. Yapılan planlamalar ile ilgili olarak birçok senaryo oluşturulabilmektedir. Aşağıda örnekte bazı gereksinim senaryoları bulunmaktadır.

Senaryo – I

Şirket içerisinde çok miktarda video içerik bulunmaktadır. İçerikleri müşterilere ya da çalışanlara nasıl ulaştırabiliriz?

Uygulanan klasik Çözüm –  I

Şirketler oluşan gereksinime göre satın almalar yapmaktadır. Şirketin kendisi içerisinde ya da dışarıya açık video yayını yapabilmek amacı ile donanım, işlemlerin yerine getirme amacı ile yazılımların satın alınması gerekmektedir. Yapılan satın alma işlemlerine bağlı olarak, sistemlerin yönetimini gerçekleştirecek takım elemanlarının eğitimi ya da işe alınması gerekmektedir. Gerçekleşen sürecin, zaman içerisinde artan verilerin depolanması, güvenliği gibi nedenlerden dolayı yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir.

Windows Azure Platform’u ile Uygulanabilecek Çözüm

Windows Azure Platform kullanılması ile şirket gereksinim ve stratejilerine bağlı olarak, video içeriklerin şekillendirilmesi ve kullanıcılar için yayınlanabilmesi mümkündür. Süreci gerçekleştirmek amacı ile Windows Azure Media Service ile ilgili birkaç bilgi öğrenilmesi yeterli olmaktadır. Kullanılan Windows Azure platform hizmetleri gereksinimlere bağlı olarak istenildiği gibi şekillendirilebilmektedir.

Senaryo – II

Şirketler pazarlama süreçlerini başarıya ulaştırmak amacı ile müşterilerini tanıyarak, CRM süreçlerini gerçekleştirmektedir. Şirketlerin CRM sürçlerini gerçekleştirmek için, müşteri ile ilgili verileri depolamak ve gerektiğinde analiz yapması gerekmektedir.

Uygulanan klasik Çözüm –  II

Şirketlerin hedef kitlelerine ulaşmak amacı ile müşterilerinin gerçekleştirmiş olduğu satın alma ya da zevkler ve ilgilendikleri konular ile ilgili bilgiler toplaması gerekmektedir. Büyümekte olan şirketlerin, artan müşteri portföyüne bağlı olarak toplaması gereken bilgi de artmaktadır. Artan bilgilere bağlı olarak bilgilerin depolanması, analiz edilmesi ve pazarlama stratejisi oluşturma süreçleri, alt yapıların yetersiz kalması nedeni ile yavaşlayacak ve istenilen pazarlama manevralarının yapılmasını engelleyecektir. Operasyon süreçlerinin devamlılığını sağlanabilmesi için yeni alt yapı sistemlerinin satın alınması gerekmektedir.

Windows Azure Platform’un ile Uygulanabilecek Çözüm

Şirketlerin hedef kitlelerine, ulaşılabilmesi amacı ile kitlenin tanınması ve kitlere bağlı olarak stratejilerin hızlı şekilde oluşturulması gerekmektedir. Şirket, artan veri havuzunu Windows Azure’a taşıması ile Big Data (Hadoop, MongoDB)çözümleri ya da SQL Database seçenekleri kullanarak depolayabilmektedir. Depolanan veriler, SQL Reporting hizmeti ile hızlı şekilde raporlanabilmektedir. Söz konusu işlemler ve gereksinimler birkaç küçük konfigürasyon ile şekillendirilebilmekte ve süreç devam etmektedir.

Senaryo – III

Şirket içerisinde gerekli olan operasyonların gerçekleştirilebilmesi amacı ile çeşitli gereksinimlere sahip uygulama makineleri gerekmektedir. Söz konusu makinelere farklı lokasyonlar üzerinden erişebilmesi gerekmektedir.

Uygulanan klasik Çözüm –  III

Operasyonların devamın sağlamak amacı ile farklı seçeneklerin sağlanabildiği donanım gereksinimlerinin satın alımlarının yapılması gerekmektedir. Satın alınan ekipmanların yönetilebilmesi amacı ile gerekli yazılım alınması ve yönetim süreçleri gerçekleştirecek yöneticilerin eğitilmesi ya da işe alınması gerekmektedir.

Windows Azure Platform’un ile Uygulanabilecek Çözüm

Şirketler kullandıkları teknolojik enstrümanlara göre farklı konfigürasyona ve işletim sistemine sahip makineler kullanmaktadır. Özellikle kampanya dönemine girecek olan şirketler için operasyonlarını yönetebilmesi için gerekli alt yapıların sağlanması büyük önem taşımaktadır. Şirketler sahip olduğu alt yapı istemleri Windows Azure Platformu’na taşıması ile istenilen konfigürasyon ve sayıda makinelere sahip olabilmektedir. Özellikle şirket isteklerine bağlı olarak Windows, Linux ya da farklı yazılım sistemlerini barındırabilmektedir.

Şirketler iç ve dış operasyonları yönetmek amacı ile çeşitli enstrümanlar kullanmaktadır. Operasyon süreçlerinin değişmesi, uygulama sistemlerinin de değişimlere adapte olabilmesi gerekmektedir. Söz konusu süreç işletmelerin sürekliğini devam ettirebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Windows Azure Platformu, şirketler için birçok kolaylıklar ve minimum maliyet ile şirketlere özgür çalışma imkanı sağlayabilmektedir.

İbrahim ATAY

Kaynaklar

http://www.cert.sd/images/stories/iso27001.pdf

http://www.eticaretkitabi.com/

http://www.windowsazure.com/en-us/support/trust-center/security/

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 2 (Video)

Geliştirilen uygulamalar, artan iş yoğunlukları nedeni ile zaman içerisinde farklı altyapı gereksinimleri ortaya çıkartabilmektedir. Ortaya çıkan gereksinimler, uygulama performansı için büyük önem taşımaktadır. Uygulama performansı, kullanıcıların yapmış oldukları taleplere hızlı ve başarılı şekilde cevap üretmesi olarak düşünülebilmektedir.

Uygulama performansı, uygulama yaşam döngüsünü oluşturmaktadır. Bir uygulama, yaşam döngüleri içerisinde farklı performans grafikleri oluşturmaktadır. Performans grafikleri, uygulama stratejilerine bağlı olarak şekillendirilmektedir.

Windows Azure ile Cloud Computing uygulamalari serisinin bölümü olan “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamalari – 2” de uygulama performans grafikleri, ölçeklendirme ve gelişim süreçleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Eğitim sürecinde, konun daha iyi anlaşilmasi amaci ile uygulama projesi geliştiriyor olacaktir.  Windows Azure ile Cloud Computing uygulamalari egitim serisi ile ilgili olarak, aşagidaki bağlantiyi takip etmenizi önerilmektedir.

Github / https://github.com/ibrahimatay/WindowsAzure.FunnyApp

Bu yazi ile “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları” serisi ile ilgili bilgiler vererek, serinin ikinici bölümü paylaşmış oldum.

Scalability

http://en.wikipedia.org/wiki/Scalability

Scale-Out Vs Scale-Up

http://highscalability.com/blog/2010/9/1/scale-out-vs-scale-up.html

Windows Azure Training Kit November 2012

 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8396

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 1 (Video)

Zaman içerisinde yeni gelişmelere şahit oluyoruz. Söz konusu gelişmeler, yeni teknoloji ve fikirleri ortaya çıkarmakta. Geçmişte masaüstünde bulunan simgelere tıklayarak, başlattığımız uygulamalar, artık Web tabanlı olarak çalışmakta ve sadece çalışma bilgisayarımızdan değil, istediğimiz noktadan erişebilir hale geldi.

Süreçlerin hızlı ilerlemesi, bizlerin hızlı adapte olma ihtiyacını ortaya çıkardı. Söz konusu sürecini, Visual Basic dan ASP.Net MVC mimarisine giden uzun ve zorlu adaptasyon olarak düşünebiliriz.

Bugün yeni bir adaptasyon sürecine girmiş bulunmaktayız. Konumuz Windows Azure, yeni bilinmezler ve edineceğimiz yeni tecrübeler olacaktır. Söz konusu süreci kısaltmak ve basitleştirmek amacı ile “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları” eğitim serisini hazırlamış bulunmaktayım. Söz konusu seri, makale ve video ile birlikte periyotlar halinde yayılacaktır.

Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları serisinin ilk bölümü olan “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 1” de Cloud Computing ve Windows Azure ilgili bilgiler verilmiştir.

Eğitim sürecinde, konun daha iyi anlaşılması amacı ile uygulama projesi geliştiriyor olacaktır.  Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları eğitim serisi ile ilgili olarak, aşağıdaki bağlantıyı takip etmenizi önermekteyim.

Github / https://github.com/ibrahimatay/WindowsAzure.FunnyApp

Bu yazı ile “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları” serisi ile ilgili bilgiler vererek, serinin ilk bölümünü paylaşmış oldum.

Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures

http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

Cloud Computing Wiki

http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

ALT.Net Türkiye DevDay 2012 Konferansı Tamamlandı

Uzun süren organizasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi ile 09/12/2012 tarihinde DevDay 2012 konferansı gerçekleştirildi. Konferans da birbirinden değerli tecrübe birikimleri paylaşıldı.

Benimde oturumumun olduğu konferansta geliştirilmiş ya da geliştirilmeye başlanacak olan uygulamaların, Windows Azure ortamında konumlandırılması hakkında danışman bakış açıları ile anlatımlar yapmaya çalıştım.

Geçtiğimiz ALT.Net Türkiye toplantıları bir yana,  “abi bu işi tekrarlamayız” tadında bir konferans olduğunu düşünmekteyim.

Konferansa katılan ya da gelişmeleri takip etmek isteyen kişilere, aşağıdaki bağlantıları takip etmelerini önermekteyim.

ALT.Net Türkiye Facebook

https://www.facebook.com/groups/altnet.tr/

ALT.Net Google Grup

https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/altdotnetturkiye

Konferansta birbirinde değerli birçok arkadaş edinerek, yeni tecrübeler ile konferanstan ayrıldık. Katılan, bilgilerini paylaşmaya çalışan herkese teşekkür ederim.