Monthly Archives: January 2013

Mustafa ACUNGIL ile DBA Kimdir?

İnsanoğlu, asırlar boyunca düşüncelerini kalıcı kılmak ya da hatırlanabilmek için uğraşmıştır.
Kalıcı olmak ya da hatırlanmak için papirüsler, resimler ya da taş tabletler kullanmıştır. Kullanılan araçlar, zaman içerisinde zarar görmüş ya da yok olmuştur.

Teknoloji gelişmekte. Günümüzde telefonlarımızda oluşturmuş olduğumuz, kısa mesajların dahi yok olmadığı bilmekteyiz. İnsanoğlu taş, deri ya da kumaş parçaları gibi araçlar ile başladığı yola veritabanı sistemlerini kullanarak devam etmektedir.

Veritabanı sistemleri ve özellikle Microsoft SQL Server günümüzde birçok hayati verinin depolandığı sistemlerdir. Veritabanı sistemleri, barındırdığı veri miktarının artması ve süreçlerin yönetiminin uzmanlık gerektirmesi, yeni bir meslek dalının oluşmasına neden olmuştur.

Veritabanı yöneticiliği(DBADatabase Administrator) ile ilgili olarak Mustafa ACUNGIL ile söyleşi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Söyleşide veritabanı yöneticisinin kim olduğu,
bilmesi gereken ve nasıl bir yol haritası çizmesi gerektiği konusunda bilgiler verilmiştir.

Katkılarından dolayı, Mustafa ACUNGIL teşekkür ederiz.

Mustafa ACUNGIL ile ilgili olarak;
http://tr.linkedin.com/pub/mustafa-acungil/b/562/621/
https://twitter.com/acungil

Mustafa Acungil ‘in Blog
http://mustafaacungil.wordpress.com/

Önerilen bağlantılar;

SQL Server ve MS İş Zekası
http://acungilsqlbi.wordpress.com/

SQL Server Öncüleri
http://www.sqlserveronculeri.com/

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 5 (Video)

Gereksinimler sürekli değişiyor. Sürekli gelişmeli ve yeni süreçlere dahil olmamız gerekmektedir. Zaman, yol gösterici ya da tuzak olarak karşımıza çıkmaktadır. Çıktığımız yolda düşmeden yürüyebilmek için araştırmalı, yeni uygulama alanları oluşturulması gerekmektedir.

Günümüzde enerji, maliyet ve zaman problemleri nedeni ile uygulamalar Cloud Computing
mimarilerine taşınmaktadır. Söz konusu süreç incelenmesi, öğrenilmesi gerektiren bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları serisi ile süreci kolaylaştırarak, öğrenilmesi amaçlanmıştır.

Makale, video ve sunumlar ile zengin şekilde devam etmekte olan yayın serisi, uygulama çalışması ile sürecin uygulama ortamını sunmaktadır.

Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları yayın serisinin “Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları – 5” bölümünde teknolojik gelişim süreçleri ve yayın sürecinde gerçekleştirilecek olan uygulama çalışması hakkından bilgiler verilmiştir.

Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları yayın serisinde gerçekleştirecek uygulama ile ilgili olarak, aşağıdaki bağlantıları takip etmenizi önermekteyim.

Github / https://github.com/ibrahimatay/WindowsAzure.FunnyApp

Kadir ÇAMOGLU ile Bilişim Sektöründe Eğitim ve Kitaplar Söyleşisi

Zaman sürekli değişiyor. Geçmişte sokaklarda oynadığımız, koştuğumuz günler geride kaldı. 80‘li yılların sonunda evlere giren bilgisayarlar, önce oyun ardından hobi amaçlı olma yolunda ilerledi. Günümüzde çocuklar, sanal ortamlarda oynanan ve sadece mesajlaşma penceresinden konuşulan oyunlar oynamakta. 

Günümüzde sektör haline gelen bilişim sektörü, hobi olmakta çıkarak, profesyonellerin yetiştirme yolunda ilerlemektedir. Gelişen sektör; kitaplar, liseler ve üniversiteler ile yeni birçok meslek dallarını oluşturdu.

Bilişim sektöründe önemli bir konu ise, teknik eleman yetiştirme sürecidir. Günümüzde lise ve üniversiteler ile birçok kişi eğitim ve sonucunda diploma almakta. Alınan diplomalar sadece çevrelenip, duvarda kalması sektör için problem haline gelmektedir. 

Nedir?tv olarak, bilişim sektöründe eğitim ve kitaplar ilgili olarak Kadir ÇAMOĞLU ile söyleşi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Söyleşide teknik eleman yetiştirme süreçlerinde meydana gelen problemler ile ilgili olarak bilgiler verilmiştir.

Katkılarından dolayı, Kadir ÇAMOĞLU teşekkür ederiz.

Kadi ÇAMOGLU ile ilgili
http://tr.linkedin.com/pub/kadir-camoglu/b/590/492/

Tek Kisilik Yazilimevli
http://www.chip.com.tr/blog/kadircamoglu/

Kadir ÇAMOGLU’nun Blog
http://kadir-camoglu.blogspot.com/

Kodlama Standartlari
http://www.ibrahimatay.com/docs/tiks/TiKS-VB-v1-0.pdf
http://www.ibrahimatay.com/docs/tiks/TiKS-CS-v1-0.pdf

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 4 (Video)

Günümüzde hızlı değişen iş süreçlerini, izlenmesi ve gerçekleştirilebilmesi amacı ile birçok iş uygulaması kullanılmaktadır. Kullanılan iş uygulamaları, süreçlerinin yoğunluğunun artması ile alt yapı gereksinimleri bakımında yetersiz kalmaktadır. Artan alt yapı gereksinimleri sürekli olarak değişim göstermektedir. Değişen gereksinimler, şirketlerin özgürce çalışmalarını engellemektedir.

Windows Azure ile Cloud Computing uygulamarı serisinin bölümü olan “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 4” de uygulama uygulamaların göç süreçleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Eğitim sürecin de konun daha iyi anlaşılabilmesi için bir uygulama projesi konu edilecektir.  Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları eğitim serisi ile ilgili aşağıdaki bağlantılarını takip etmenizi önerim.

Github / https://github.com/ibrahimatay/WindowsAzure.FunnyApp

Bu yazı ile “Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları” serisi ile ilgili yeni bir bölüm yayınlamış bulunmaktayım.

Kaynaklar

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/jj853352.aspx

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf

http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/com/com_cloud.pdf

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 3 (Video)

Günümüzde şirketinizin ne kadar büyük olduğu değil, süreçlere ne kadar hızlı adapte
olduğunuz ve cevap verdiğiniz önem kazanmaktadır. Büyümeye çalışan şirketler, artan operasyonları ve yoğunluklarına bağlı olarak özgür çalışabilecekleri sistemlere gereksinim duymaktadır.

Şirketler, Windows Azure Platform ile operasyonlarını, istenildiği gibi şekillenebilen, hızlı ve özgürce çalışabilecekleri alt yapı hizmetleri gerçekleştirmektedir.

Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları serisinin bölümü olan Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 3 de uygulama geliştirme senaryoları hakkında bilgiler verilmiştir.

Eğitim sürecinde, konun daha iyi anlaşılabilmesi için bir uygulama projesi konu edilmiştir. Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları eğitim serisi ile ilgili olarak, aşağıdaki bağlantıları takip etmenizi önerilmektedir.

Github / https://github.com/ibrahimatay/WindowsAzure.FunnyApp

Bu yazı ile Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları serisi ile ilgili bilgiler vererek, serinin üçüncü bölümü paylaşmış oldum.

Kaynaklar

http://www.cert.sd/images/stories/iso27001.pdf

http://www.eticaretkitabi.com/

http://www.windowsazure.com/en-us/support/trust-center/security/