Monthly Archives: January 2013

Mustafa ACUNGIL ile DBA Kimdir?

İnsanoğlu, asırlar boyunca düşüncelerini kalıcı kılmak ya da hatırlanabilmek için uğraşmıştır.
Kalıcı olmak ya da hatırlanmak için papirüsler, resimler ya da taş tabletler kullanmıştır. Kullanılan araçlar, zaman içerisinde zarar görmüş ya da yok olmuştur.

Teknoloji gelişmekte. Günümüzde telefonlarımızda oluşturmuş olduğumuz, kısa mesajların dahi yok olmadığı bilmekteyiz. İnsanoğlu taş, deri ya da kumaş parçaları gibi araçlar ile başladığı yola veritabanı sistemlerini kullanarak devam etmektedir.

Veritabanı sistemleri ve özellikle Microsoft SQL Server günümüzde birçok hayati verinin depolandığı sistemlerdir. Veritabanı sistemleri, barındırdığı veri miktarının artması ve süreçlerin yönetiminin uzmanlık gerektirmesi, yeni bir meslek dalının oluşmasına neden olmuştur.

Veritabanı yöneticiliği(DBADatabase Administrator) ile ilgili olarak Mustafa ACUNGIL ile söyleşi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Söyleşide veritabanı yöneticisinin kim olduğu,
bilmesi gereken ve nasıl bir yol haritası çizmesi gerektiği konusunda bilgiler verilmiştir.

Katkılarından dolayı, Mustafa ACUNGIL teşekkür ederiz.

Mustafa ACUNGIL ile ilgili olarak;
http://tr.linkedin.com/pub/mustafa-acungil/b/562/621/
https://twitter.com/acungil

Mustafa Acungil ‘in Blog
http://mustafaacungil.wordpress.com/

Önerilen bağlantılar;

SQL Server ve MS İş Zekası
http://acungilsqlbi.wordpress.com/

SQL Server Öncüleri
http://www.sqlserveronculeri.com/

 

A’dan Z’ye Windows Azure ile Uygulama Süreçleri

Zaman sürekli değişiyor. Süreç, yeni kararlar vermemizi gerektiriyor. Geçmişte kurguladığımız
planlar, günümüzde sınıfta kalmakta. Oluşturulan senaryolar, istenilen başarıyı sağlamamakta. Yapılan hatalar ve alınan dersler, yeni çözümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Uygulama geliştirme süreçleri; planlanan uygulamaların performanslı ve istenilen şekilde
çalışmasını amaçlamaktadır.  Süreçler istenildiği gibi gerçekleştirilmesi amacı ile çeşitli çözümler oluşturmaktadır. Oluşturulan çözümler, geliştiriciyi yormayacak, zaman kaybetmeden uygulanabilmesi tercih sebebi edilmektedir.

Günümüzde kullanıcı isteklerine başarılı ve performanslı cevap veren uygulamalar geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Süreçler istenilen özelliklere sahip ve en az maliyet ile gerçekleştirilmesi
amacı ile Cloud Computing sistemleri kullanılmaktadır.

Cloud Computing sistemleri ve özellikle Windows Azure Platform ’un kullanıcılarına birçok çözüm sunmaktadır. Sunulan çözümleri ve Windows Azure Platform ‘un kolaylıklarını
incelemek amacı ile internet semineri serisi hazırlamış bulunmaktayız.

Windows Azure Platform Başlarken(07.02.2013 / 21.00)

Windows Azure Platform‘un özellikleri ve uygulama geliştirme, sunma aşmasında ortaya çıkan problemlerin, Windows Azure Platform ile nasıl aşabileceği konusunda bilgiler verilecektir. “

http://www.microsoft.com/click/services/Redirect2.ashx?CR_CC=200175072&CR_EAC=300072137

 

Windows Azure Cloud Service Uygulamaları(21.02.2013 / 21.00)

“Geliştirilen uygulamaların üst düzey güvenlikli olması, uygulama sahibi şirketler tarafından her zaman istenmiş, fakat çoğu zaman istenilen seviyede sonuçlar alınamamıştır. Bu seminerde Windows Azure Cloud Service ile üst düzey güvenlikli ve ekonomik uygulama geliştirme süreçleri anlatılarak, örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.”

http://www.microsoft.com/click/services/Redirect2.ashx?CR_CC=200175072&CR_EAC=300072138

 

Windows Azure Platform Veri Çözümleri(28.02.2013 / 21.00)

“Kurumlar operasyon süreçleri sonucunda çeşitli veriler elde etmektedir. Elde edilen verilerin işlenmesi, depolanması ve hızlı sonuçlar alınması, kurumlar için hayati önem taşınmaktadır. Seminerde Windows Azure Platform ‘un veri depolama ve işleme çözümleri incelenerek, örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.”

http://www.microsoft.com/click/services/Redirect2.ashx?CR_CC=200175072&CR_EAC=300072139

 

Windows Azure Platform ile Uygulama Yayınlama Süreçleri(13.03.2013 / 21.00)

“Geliştirilen uygulamalar, kullanıcı taleplerine bağlı olarak şekillendirmektedir. Söz konusu süreçlerin hızlı, kolay ve ekonomik olarak çözümlenmesi amacı ile Windows Azure Platform tercih edilmektedir. Bu seminerde uygulamaların Windows Azure Platform kullanarak yayınlama süreçleri incelerek, uygulamalar gerçekleştirilecektir.”

http://www.microsoft.com/click/services/Redirect2.ashx?CR_CC=200175072&CR_EAC=300072140

 

Windows Azure Platform Göç Süreçleri(27.03.2013 / 21.00)

“Günümüzde şirketlerin ne kadar büyük olduğu değil, süreçlere ne kadar hızlı adapte olduğunuz önem kazanmaktadır. Büyümeye çalışan şirketler, artan operasyon süreçlerini Windows Azure Platform ile özgürce gerçekleştirebilmektedir. Bu seminerde mevcut kullanılan uygulamaların Windows Azure Platform‘una taşınma süreçleri incelenecek ve örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.”

http://www.microsoft.com/click/services/Redirect2.ashx?CR_CC=200175072&CR_EAC=300072141

 

Gerçekleştirilecek olan internet seminerlerinin, altlarında bulunan bağlantıları kullanarak kayıt olmanız gerekmektedir. Konu ile ilgili sorularınızı info@ibrahimatay.org eposta adresine
yönetebilirsiniz.

İbrahim ATAY

 

Yazgeliştir İnternet Seminerleri

Zaman sürekli değişiyor.  Geçmişte kullandığımız masaüstü uygulamaları, günümüzde Web tabanlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı gelişen süreç; PC ile başlayıp, Web 2.0 teknoloji ile gelen devrimsel çalışmalar ile devam etmiştir. İçerisinde bulunduğumuz dönem olan Web 3.0, Web 2.0 sürecinde oluşturulan birçok teknoloji ile beslenmektedir.

Web 2.0 ile geliştirilen uygulamalar, kullanıcılarının deneyimlerini artırmayı amaçlamıştır. Web uygulamalarında kullanılan AJAX teknolojisi, uygulamaların yaşam döngülerinin değişmesine
neden olmuştur.

Günümüzde JavaScript sadece AJAX ile anılmamakta ve sunucu tarafında çalışan kod satırları haline gelmektedir. JavaScript ile artık Windows 8, Phone ya da hızlı Web uygulaması geliştirilmesi
amaçlanmıştır.

Yazgeliştir ekibi olarak, teknolojik gelişim sürecinin anlaşılması ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler vermek amacı ile internet seminerleri hazırlamış bulunmaktayız.

JavaScript ile Taş kırmak

Günümüzde JavaScript, AJAX çağırımlarından yola çıkarak sunucu tarafında çalışan uygulama dili halini almıştır. İnternet seminerinde BackbonejsJasminejs gibi kütüphane kullanarak, Node.js ve ASP.Net MVC tabanlı uygulamalar geliştirilecektir.      

https://www.facebook.com/events/476381365751964/

Cloud Computing ve Gerçek Yaşam

Uygulama geliştirme süreçleri farklılaşmaktadır. Geliştirilen uygulamaların, gereksinimleri sürekli değişmekte ve sürece cevap vermesi gerekmektedir. Süreçlerin kolay, az maliyetli olarak gerçekleştirilebilmesi amacı ile Cloud Computing çözümleri kullanılmaktadır.  İnternet seminerinde Cloud Computing uygulama örnekleri incelenerek, avantajları hakkında bilgiler verilecektir.

 https://www.facebook.com/events/492426937474449/

Gerçekleştirilecek olan internet seminerleri ile ilgili olarak, etkinlik ve Yazgeliştir facebook sayfalarını takip etmenizi tavsiye etmekteyim. Konu ile ilgili sorularınızı info@ibrahimatay.org eposta adresine yöneltebilirsiniz.

İbrahim ATAY

 

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – 5 (Video)

Gereksinimler sürekli değişiyor. Sürekli gelişmeli ve yeni süreçlere dahil olmamız gerekmektedir. Zaman, yol gösterici ya da tuzak olarak karşımıza çıkmaktadır. Çıktığımız yolda düşmeden yürüyebilmek için araştırmalı, yeni uygulama alanları oluşturulması gerekmektedir.

Günümüzde enerji, maliyet ve zaman problemleri nedeni ile uygulamalar Cloud Computing
mimarilerine taşınmaktadır. Söz konusu süreç incelenmesi, öğrenilmesi gerektiren bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları serisi ile süreci kolaylaştırarak, öğrenilmesi amaçlanmıştır.

Makale, video ve sunumlar ile zengin şekilde devam etmekte olan yayın serisi, uygulama çalışması ile sürecin uygulama ortamını sunmaktadır.

Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları yayın serisinin “Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları – 5” bölümünde teknolojik gelişim süreçleri ve yayın sürecinde gerçekleştirilecek olan uygulama çalışması hakkından bilgiler verilmiştir.

Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları yayın serisinde gerçekleştirecek uygulama ile ilgili olarak, aşağıdaki bağlantıları takip etmenizi önermekteyim.

Github / https://github.com/ibrahimatay/WindowsAzure.FunnyApp

Windows Azure ile Cloud Computing uygulamaları yayın serisinin yeni bölümünü yayınlamış
bulunmaktayım. Konu ile ilgili sorularınızı info@ibrahimatay.org eposta adresine yönelmeyebilirsiniz.

İbrahim ATAY

 

Kadir ÇAMOGLU ile Bilişim Sektöründe Eğitim ve Kitaplar Söyleşisi

Zaman sürekli değişiyor. Geçmişte sokaklarda oynadığımız, koştuğumuz günler geride kaldı. 80‘li yılların sonunda evlere giren bilgisayarlar, önce oyun ardından hobi amaçlı olma yolunda ilerledi. Günümüzde çocuklar, sanal ortamlarda oynanan ve sadece mesajlaşma penceresinden konuşulan oyunlar oynamakta. 

Günümüzde sektör haline gelen bilişim sektörü, hobi olmakta çıkarak, profesyonellerin yetiştirme yolunda ilerlemektedir. Gelişen sektör; kitaplar, liseler ve üniversiteler ile yeni birçok meslek dallarını oluşturdu.

Bilişim sektöründe önemli bir konu ise, teknik eleman yetiştirme sürecidir. Günümüzde lise ve üniversiteler ile birçok kişi eğitim ve sonucunda diploma almakta. Alınan diplomalar sadece çevrelenip, duvarda kalması sektör için problem haline gelmektedir. 

Nedir?tv olarak, bilişim sektöründe eğitim ve kitaplar ilgili olarak Kadir ÇAMOĞLU ile söyleşi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Söyleşide teknik eleman yetiştirme süreçlerinde meydana gelen problemler ile ilgili olarak bilgiler verilmiştir.

Katkılarından dolayı, Kadir ÇAMOĞLU teşekkür ederiz.

Kadi ÇAMOGLU ile ilgili
http://tr.linkedin.com/pub/kadir-camoglu/b/590/492/

Tek Kisilik Yazilimevli
http://www.chip.com.tr/blog/kadircamoglu/

Kadir ÇAMOGLU’nun Blog
http://kadir-camoglu.blogspot.com/

Kodlama Standartlari
http://www.ibrahimatay.com/docs/tiks/TiKS-VB-v1-0.pdf
http://www.ibrahimatay.com/docs/tiks/TiKS-CS-v1-0.pdf